Ekspertlister for journalister

Skole - ledelse og politikk

Gunn Imsen, Pedagogisk institutt
utdanningspolitikk, skole- og klasseromsforskning, undervisning og l?ring, likestilling
Gunn Imsen

Arne Krokan, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
skoleledelse, IKT i offentlig sektor, digital ?konomi, forretningsmodeller og forretningsutvikling, sosiale medier
Arne Krokan

Lars Sigfred Evensen, Institutt for spr?k og litteratur
nasjonale pr?ver i skriving, skriving, spr?k
Lars Sigfred Evensen

May Britt Postholm, Program for l?rerutdanning
pedagogikk, l?rerutdanning, undervisning, klasseledelse, forskning og utvikling for l?rere og l?rerstudenter, kvalitativ forskningsmetode, skoleutvikling, kompetanseutvikling
May Britt Postholm

Svein Lorentzen, Program for l?rerutdanning
h?yere utdanning, fag- og forskningsformidling
Svein Lorentzen

Torberg Falch, Institutt for samfunns?konomi
utdanningsvalg, frafall i videreg?ende, l?rerkvalitet
Torberg Falch

Bjarne Str?m, Institutt for samfunns?konomi
utdanningsvalg, frafall i videreg?ende, l?rerkvalitet
Bjarne Str?m

Eirik J. Irgens, Program for l?rerutdanning
skoleledelse, ledelse, endringsledelse, organisasjon
Eirik Irgens

Vidar Gynnild, Program for l?rerutdanning
integritet i utdanning (fusk, plagiering), kildebruk, eksamen, l?ring og undervisning i h?yere utdanning, vurdering og vurderingsordninger i h?yere utdanning, kvalitet i h?yere utdanning
Vidar Gynnild

Thomas Dahl, Program for l?rerutdanning
frafall i skolen, skoleforskning, skoleutvikling, skoleledelse, l?ringsteori
Thomas Dahl

Lise Vikan Sandvik, Program for l?rerutdanning
forskning p? skrive, skole og klasserom, utvikling, vurdering, innovative l?ringsformer
Lise Vikan Sandvik

B?rd Knutsen, Program for l?rerutdanning
h?ytpresterende elever, naturfag og biologiundervisning, utforskende naturfagundervisning, niv?differensiering, uteskoleundervisning
B?rd Knutsen

Trond Buland, Program for l?rerutdanning
frafall i videreg?ende skole, r?dgivning i skolen, kj?nn og utdanningsvalg, lekser, fag- og yrkesoppl?ring, skoleutvikling
Trond Buland

Agneta Knutas, Program for l?rerutdanning
dannelse, folkeh?gskole, l?rerteam, demokrati og den nordiske modellen
Agneta Knutas

Cecilie Haugen, Program for l?rerutdanning
utdanningspolitikk
Cecilie Haugen

Hans Bonesr?nning, Institutt for samfunns?konomi
utdanningspolitikk, skolereformer: utarbeiding av og konsekvenser av
Hans Bonesr?nning

Hans Petter Ulleberg, Pedagogisk institutt
skolebygg og skolemilj?, pedagogikk, elevers sosialisering og dannelse i skolen
Hans Petter Ulleberg

Brita Bungum, Program for l?rerutdanning
tidsstrukturer i skoledagen, frav?r i skolen, kontantst?tte, ?tidsklemma?, foreldres arbeidsliv, barns hverdag, arbeidsorganisering i hjemmet
Brita Bungum

Kjell Atle Halvorsen, Program for l?rerutdanning
skoleledelse, IKT og skoleledelse, IKT i skolen
Kjell Atle Halvorsen

Halvdan Haugsbakken, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
sosiale medier, skole, utdanning, web 2.0, delingskultur, intern og ekstern kommunikasjon, nye medier, internettkultur, offentlig sektor, sosiale medier i organisasjoner, organisasjoner
Halvdan Haugsbakken

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

 

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss p? Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan ogs? pr?ve
NTNUs pressekontakter.