Institutt for energi- og prosessteknikk

Aktuelt

Nyheter om folk og prosjekter

Oppstart av NTNUs Nordnorske Energinettverk

Oppstart av NTNUs Nordnorske Energinettverk

Laboratorieomvisning for Team Hammerfest

27.-28.august var nordnorsk industri invitert til NTNU i anledning oppstart av et nytt samarbeidsprosjekt. Målet er å gjøre NTNUs betydelige energikompetanse tilgjengelig for bedriftene, slik at de kan bygge opp kompetanse og bringe fram nye løsninger som kan bidra til å møte de store utfordringene og mulighetene som ligger i Nord-Norge når det gjelder energi.

Representanter fra Statoil, ABB, Reinertsen, Eni, Pro Barents og Hammerfest kommune møtte instituttledere fra sentrale energiinstitutter ved NTNU, med dekanus Ingvald Strømmen i spissen, for å forberede oppstarten.

Innsatsen vil i første omgang settes inn på systematisk rekruttering av masterstudenter fra NTNU til å gjøre prosjekt og masteroppgaver ved bedrifter i Nord-Norge, i første omgang i Hammerfest og Finnmark.

Neste planleggingsmøte vil bli gjennomført senere i høst med sikte på å starte opp rekrutteringsprosess i begynnelsen av 2014.

Foto: NTNU / Maren Agdestein.

Har du spørsmål om Nordnorske energidager? Kontakt Professor Arne Bredesen, representant for NTNUs satsningsområde på energi. 

30.08.13