Vitark

 

Vitark – Acta Archaelogica Nidrosiensia er en arkeologifaglig vitenskapelig serie som utgis ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet.

Vitark skal presentere ny norsk og nordisk forskning på og innsikt i arkeologiske problemstillinger.

Vitark utgir artikkelsamlinger med utgangspunkt i nasjonale og internasjonale seminarer, antologier, monografier og vitenskapelige bearbeidinger av utvalgte utgravningsprosjekter ved seksjonen.

Serien utgis på nivå 1 i Universitets- og Høgskolerådets standard for vitenskapelige publikasjoner. Seriens redaksjon skal primært være sammensatt av vitenskapelig ansatte med tilknytning til seksjonen. Forfatterkretsen skal være nasjonal og internasjonal, og i mindre grad tilknyttet institusjonen. De enkelte utgavene inneholder bidrag på skandinaviske språk eller engelsk. Alle bidrag til serien gjennomgår fagfellevurdering.

Se innhold og kjøp Vitark hos Akademika

Forside Vitark 7