Vitark

Vitark – Acta Archaelogica Nidrosiensia er en arkeologifaglig vitenskapelig bokserie som utgis i samarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for arkeologi og kulturhistorie og Museumsforlaget.

Vitark skal presentere ny norsk og nordisk forskning på og innsikt i arkeologiske problemstillinger.

Vitark utgir artikkelsamlinger med utgangspunkt i nasjonale og internasjonale seminarer, antologier, monografier og vitenskapelige bearbeidinger av utvalgte utgravningsprosjekter ved seksjonen.

Serien utgis på nivå 1 i Universitets- og Høgskolerådets standard for vitenskapelige publikasjoner. Seriens redaksjon skal primært være sammensatt av vitenskapelig ansatte med tilknytning til seksjonen. Forfatterkretsen skal være nasjonal og internasjonal, og i mindre grad tilknyttet institusjonen. De enkelte utgavene inneholder bidrag på skandinaviske språk eller engelsk. Alle bidrag til serien gjennomgår fagfellevurdering.

Se innhold og kjøp Vitark hos Akademika og Museumsforlaget

Vitark no 9