Biosystematikk og evolusjon

Taksonomi og biogeografi hos torvmoser Sphagnum

Sphagnum novo-caledoniae. Denne særegne torvmosen er bare funnet på Stillehavsøya Ny Caledonia. Her ble arten gjenfunnet i oktober 2010 i samme området som den ble oppdaget for første gang for et hundre år siden. Foto Kjell Ivar Flatberg.

 

 

Torvmosefloraen i Norge er mer artsrik enn i noe annet land i Europa og vår flora huser alle de kjente artene med tre unntak. 
Fire av de europeiske artene er bare kjent fra Svalbard, og denne øygruppen har de nordligst kjente populasjoner av torvmoser i verden. Samtidig har vi de største intakte populasjoner av flere europeiske fastlandsarter.

 

 

 

 

Torvmoseforskningen belyser problemstillinger knyttet til taksonomi, utbredelse og fylogeni hos slekten torvmoser i ulike verdensdeler, med hovedvekt på den nordlige halvkule og særlig Norge. Den har foregått i flere tiår, og har bl.a. resultert i beskrivelse av 14 arter ny for vitenskapen, av disse er fire basert på materiale innsamlet på Svalbard.

Trøndertorvmose Sphagnum troendelagicum Flatberg er beskrevet på materiale fra Nord-Trøndelag og er til nå ikke funnet utenom dette området.

En ny fargeillustrert feltflora som omhandler alle de kjente norske torvmoseartene inklusive Svalbard er under utarbeidelse.

 

Thu, 07 Apr 2016 11:42:09 +0200

Publikasjoner relatert til torvmoseforskningen, 2005-2010

  • Flatberg, K.I. 2005. The taxonomic identity of Sphagnum subobesum and S. andrusii, stat. et sp. nov. (sect. Subsecunda), with phytogeographical implications. – Lindbergia 30: 97-106.
  • Flatberg, K.I. 2006. Interploidal gene flow and introgression in bryophytes: Sphagnum girgensohnii x S. russowii, a case of spontaneous neotriploidy. – Journal of Bryology 28: 27-37.
  • Flatberg, K.I. 2007. Contributions to the Sphagnum flora of West Greenland, with Sphagnum concinnum stat. et sp. nov. – Lindbergia 32: 88-98.
  • Flatberg, K.I. 2007. Sphagnum tescorum (Bryophyta), a new species in sect. Acutifolia from Beringian region. – Lindbergia 32: 99-110.
  • Flatberg, K.I. 2008. Sphagnum venustum (Bryophyta), a noticeable new species in sect. Acutifolia from Labrador, Canada. – Lindergia 33: 2-12.
  • Shaw, J., Cao, T., Wang, L-S., Flatberg, K.I., Flatberg, B., Shaw, B., Zhou, P., Boles, S. & Terracciano, S. 2008. Genetic variation in three Chinese peat mosses (Sphagnum) based on microsatellite markers, with primer information and analysis of ascertainment bias. – Bryologist 111: 271-281.
  • Stenøien, H.K., Shaw, A.J., Stengrundet, K. & Flatberg, K.I. 2010. The narrow endemic Norwegian peat moss Sphagnum troendelagicum originated before the last glacial maximum. – Heredity (2010): 1-13.
  • Flatberg, K.I., Hassel, K. & Kyrkjeeide, M.O. 2010. Huldretorvmose Sphagnum wulfianum i Norge, med spesiell omtale av en forekomst på Trøndelagskysten. – Blyttia 68: 157-172.