Seksjon for arkeometri

Navn Telefon Faggruppe/Seksjon  
 
Foosnæs, Kristin
Avdelingsingeniør
kristin.foosnas@ntnu.no
73593305
95832647

Haarsaker, John Øystein
Avdelingsingeniør
john.o.haarsaker@ntnu.no
73593311

Larsen, Eiliv
Seksjonsleder
eiliv.larsen@ntnu.no
73593301
95855051

Stene, Sølvi
Ingeniør
solvi.stene@ntnu.no
73593311

Stenseng, Torill Elin
Førstekonsulent
torill.stenseng@ntnu.no
73593304

Svarva, Helene Løvstrand
Stipendiat
helene.svarva@ntnu.no
73593307
45616923

Thun, Terje
Førsteamanuensis
terje.thun@ntnu.no
73596085

Værnes, Einar
Overingeniør
einar.varnes@ntnu.no
73596847
93252961