Middelalder i Trondheim

Utstillingen forsøker hovedsakelig å gjenskape livet i Trondheim i katolsk middelalder, cirka 1050-1537. Luktene og skitten må de besøkende selv forestille seg, i et bybilde som bygger på gjenstander og bygningsrester funnet under Trondheims gater.

Der har de fuktige jordlagene bevart klær, sko, kopper og kar, leketøy og mye mer så godt at man nesten føler middelaldermenneskene. Norges eldste laftehus er funnet i Trondheim, og husene er bygd opp slik de arkeologiske funn viser de var.

Kirken var en viktig del av dagliglivet for alle. Både fattig og rik ble gravlagt på kirkegårdene. Skjelettstudier forteller om harde kår med mye sykdom og slit.

Middelalderutstillingen var en gave til Trondheim i forbindelse med byjubileet i og ble offisielt åpnet i 1997. Den åpnet for publikum året før.

 

Virtuell middelalder


Nidaros på første halvdel av 1300-talletNidarneset ved begynnelsen av 1300-tallet / Nidarnes at the beginning of the 14th centuryGamle Hamar domkirkeVår Frue kirke i Trondheim på 1200-talletErkebispegården 1510

Johanneskapellet i Nidarosdomen:

 

Vår Frue kirke / The Church of Our Lady - Trondheim:

 

 

Nidarneset (utvikling i perioden fra år 950 til år 1681):

Nidarneset (kirker og gravplasser):

 

Sverresborg (Kong Sverres borg på Steinberget):

 

Erkebispens gangbru (fra Erkebispegården til Nidarosdomen):

Reinsklosteret (klosterkirken, i Rissa):

Bibliotekstomta (vandring på Kaupmannastreti):

Olavskirken:

 

Nidarosdomen (dagens kirke ved hjelp av laserskanner):

Myntverkstedet (i Erkebispegården):

Erkebispegården (historisk tilbakeblikk):

Filmene tilhører Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU.

Pilegrim i kirka. Foto: Kari Dahl, NTNU Vitenskapsmuseet.

Fra "Kjøpmannsgata". Foto: Kari Dahl, NTNU Vitenskapsmuseet.