Midlertidig stengt: Kirkeinventar og kirkekunst

Utstillingen har mange gjenstander av høy kunstnerisk og håndverksmessig kvalitet, særlig de bemalete gjenstandene fra katolsk tid (1030–1537), men også fra 1600–1700-årene.

I middelalderen var Norge en del av det katolske europeiske fellesskapet med akademikunst, mens kirkene etter reformasjonen ble preget av folkekunst.

Gjenstandene er kjøp eller gaver fra sognestyrer og herredsstyrer da moderne kirker ble bygget i annen halvdel av 1800-årene.

I en særstilling står krusifikset og St. Mikaelfiguren fra Mosvik fra 1200-tallet og korinventaret fra Horg, med gjenstander fra middelalderen og 1660-årene.

Høylandsteppet fra 1100-tallet er av de få bevarte middelaldervevnadene.

Stengt

På grunn av rystelser/forstyrrelser i forbindelse med byggearbeide på nabotomten, har vi dessverre sett oss nødt til å stenge kirkesamlingen.