Liv, død og evighet

Midlertidig stengt: Kirkeinventar og kirkekunst


Dette er en av landets fineste samlinger av norsk kirkekunst og kirkeinventar fra cirka 1150 til cirka 1750.

Norsk kirkekunst er en refleksjon av de religiøse utviklingene kristendommen gikk igjennom i landet. I middelalderen var Norge en del av det katolske europeiske fellesskapet med akademikunst. Etter reformasjonen på 1500-tallet, ble kirkene preget av folkekunst.

Hovedparten av denne samlingen ble kjøpt eller donert til Vitenskapsmuseet fra sognestyrer og herredsstyrer da moderne kirker ble bygget i annen halvdel av 1800-årene.

Utstillingen har flere gjenstander av høy kunstnerisk og håndverksmessig kvalitet, spesielt de bemalte gjenstandene fra katolsk tid (1030-1537). Disse inkluderer blant annet krusifikset og St. Mikaelfiguren fra Mosvik (1200-tallet), og Høylandsteppet (1100-tallet), ett av de få bevarte middelaldervevnadene. Samlingen inneholder også Korinventaret fra Horg og flere gjenstander fra middelalderen og 1660-årene.

Utstillingen er stengt for publikum grunnet byggearbeider i området.

Fri, 27 Mar 2015 15:34:34 +0100

Stengt

På grunn av rystelser i forbindelse med byggearbeid på nabotomten, har vi dessverre sett oss nødt til å stenge kirkesamlingen for publikum.

Her finner du utstillingen:

Schøninghuset.

Kirkekunst og kirkeinventar står i 2. etasje i Schøninghuset, NTNU Vitenskapsmuseet.

Utstillingen passer godt for:

Voksne

Skoleopplegg:

Ingen p.t.

Relatert:

Brosjyre om kirkekunstsamlingen

Vitenskapsmuseets utstillinger:

Se flere utstillinger, åpningstider og priser