Vitenskapsmuseet

Norark
NTNU Vitenskapsmuseet utfører en rekke arkeologiske undersøkelser og utgravinger hvert år, her kan du lese mer om dem og om arkeologiforskning.
Evolusjon!
Evolusjon! er bloggen til Systematikk- og evolusjonsgruppa ved NTNU Vitenskapsmuseet. De arbeider med spørsmål knyttet til artsdannelse, slektskap mellom arter, og arters utbredelse.
Frossen fauna (norsk) & Frozen fauna (english)
Frossen fauna er en forskningsblogg dedikert til undersøkelser av fugler og pattedyr i alpine glasiologiske områder, i dag og i fortiden. Frozen Fauna is a research blog dedicated to the study of birds and mammals in alpine glaciated environments, today and in the past.
Glimt fra samlingene
Samlingene ved NTNU Vitenskapsmuseet inneholder i dag ca 2,5 millioner objekter og har blitt bygd opp gjennom 250 år med innsamlinger, både fra Midt-Norge og verden forøvrig. Her kan du lese mer om hva som finnes i våre samlinger og pågående arbeid i samlingene.

Nudibranchia
Forskningsprosjektet "Nakensnegler i Norge" har til hensikt å formidle kunnskap om nakensnegler (Nudibranchia) i Norge. Forskningen har hovedfokus på taksonomi/systematikk og biogeografi.

Polychaeta
Norsk polychaetforum er et fagforum for spesialister som jobber med flerbørstemark (Polychaeta). Målet med forumet er å styrke taksonomisk og systematisk forskning på flerbørstemark i Norge, og bidra til at taksonomisk kunnskap integreres i anvendt og økologisk forskning
Sommerlarm
Sommerlarm er NTNU Vitenskapsmuseets sommerklubb for jenter og gutter i alderen 10 – 12 år. Sommerklubben tilbyr aktivitetsrike dager med arkeologisk utgraving, biologi- og geologiekskursjoner, utstopping av dyr og spennende besøk i museets magasiner, og det hele avsluttes med barnas egen utstilling.
Axels hjørne
Professor og arkeolog Axel Christophersen blogger.