Etterundersøkelser i Grøa, Drivavassdraget

Overvåking av sjøørret og undersøkelser av virkningene av redusert vannføring i Grøa etter regulering i 1999 på sjøørret (ungfisk- og gytebestand) og næringsgrunnlaget.

I 2010 ble det også gjennomført en digital kartlegging av fysisk habitat og gytegroper. Resultatene skal benyttes i en nærmere vurdering av aktuelle tiltak for å bevare elva som produksjonselv for sjøørret.


Thu, 10 May 2012 10:43:01 +0200

Kontaktperson