F.v. Sølvi Stene og prepareringslinjen; John Øystein Hårsaker og Einar Værnes og akselleratoren; Kristin Foosnæs og Terje Thun og dendrokronologi. Foto: Geir Mogen, NTNU Vitenskapsmuseet.
Seksjon for arkeometri:

Dateringsoppdrag og tidfesting

Vi ufører dateringsoppdrag for forskning, offentlig forvaltning og publikum.

 

Laboratoriet for 14C-datering

Dette laboratoriet utfører, som det eneste i Norge, aldersbestemmelse av arkeologiske og naturvitenskapelige prøver av organisk materiale.

Dateringene baseres på akseleratormassespektrometrisk måling (AMS) av radioaktivt karbon (14C). Metoden kan datere prøver med alder på 300 til 40000 år.

Nøyaktigheten vil blant annet avhenge av prøvens alder, og ligger normalt innenfor 30 til 100 år for prøver yngre enn 20000 år. Metoden er ikke godt egnet for materiale yngre enn 300 år.

 

Dendrokronologisk laboratorium

Dendrokronologisk datering utføres ved å studere variasjonen i årringbredde hos trær. Ved å sammenlikne årringene i et prøvestykke med årringbreddene på trematerialer med kjent alder, kan prøvene dateres nøyaktig på året. For en sikker datering bør prøvestykket ha minimum 100 årringer. Metoden kan i dag benyttes for treprøver med alder opp til 1500 år.

 

Viktig melding

Grunnet omlegging til nytt utstyr er 14C-laboratoriet midlertidig ute av drift. Vi tar derfor ikke imot nye prøver for karbondatering før omleggingen er foretatt.

Vi kommer tilbake med ny informasjon når tjenesten gjenopptas.

Dendrokronologisk datering fortsetter som før.
 

Kontaktinformasjon

Telefon: 73 59 33 10 
E-post: datlab@vm.ntnu.no
Kontaktperson: Værnes, Einar