F.v. Sølvi Stene og prepareringslinjen; John Øystein Hårsaker og Einar Værnes og akselleratoren; Kristin Foosnæs og Terje Thun og dendrokronologi. Foto: Geir Mogen, NTNU Vitenskapsmuseet.
Nasjonallaboratoriene for datering:

Dateringsoppdrag og tidfesting

Nasjonallaboratoriene for datering ved NTNU Vitenskapsmuseet daterer arkeologisk, geologisk og annet organisk materiale ved hjelp av karbondatering og dendrokronologisk datering. Våre laboratorier er de eneste i Norge som foretar aldersbestemmelse av arkeologiske og naturvitenskapelige prøver av organisk materiale.

 

Laboratoriet for 14C-datering


Karbondatering, radiokarbondatering eller 14C-datering er en metode for å fastsette alder på organisk materiale ved måling av den radioaktive karbonisotopen 14C. Karbondatering kan utføres på alle typer organisk materiale, for eksempel tre, bein, lær og tekstiler. Metoden er begrenset til materialer med alder mellom 300 og 40 000 år. 

Dette er karbondatering

 

Dendrokronologisk laboratorium

Dendrokronologisk datering utføres ved å studere variasjonen i årringbredden i trær. Årringene i prøvematerialet sammenlignes med årringer i trematerialer med kjent alder, noe som gjør at prøven dateres på året. Metoden kan benyttes for treprøver med alder opptil 1500 år, og brukes hovedsakelig på stående hus, tregjenstander og arkeologisk materiale. 

Dette er dendrokronologisk datering 

 

Kontaktinformasjon

Telefon: 73 59 33 05
E-post: datlab@vm.ntnu.no

Kontaktperson:
Konst. leder Marie-Josée Nadeau

Ansatte ved Nasjonallaboratoriene for datering