Interaksjon menneske, natur og landskap

Amfibier, forsurning og kalking

Fra Øynaheia i Tovdal - en kalkingslokalitet. Foto: Dag Dolmen, NTNU Vitenskapsmuseet

 

Menneskeskapt forsuring har utryddet både fisk og amfibier m.m. over store arealer på Sørlandet. I hvilken grad hjelper kalking av sure vatn amfibiene?

 


Fri, 15 Apr 2016 14:06:27 +0200
Fem små, sure tjern i Aust-Agder ble kalket gjennom fire år, hvorpå vannets pH gikk betydelig opp. Tjerna, som tidligere var amfibietomme, fikk da innvandring og etter hvert en eksplosjonsartet økning av amfibier (buttsnutefrosk, nordpadde og småsalamander). Prosjektet har også fulgt hydrografien og amfibiebestandene i ettertid og er nå i publiseringsfasen.

Kontaktperson

Førsteamanuensis Dag Dolmen

Prosjektstatus: Pågående