Amfibier, forsurning og kalking

Menneskeskapt forsurning har utryddet både fisk og amfibier m.m. over store arealer på Sørlandet. I hvilken grad hjelper kalking av sure vatn amfibiene?

Fra Øynaheia i Tovdal - en kalkingslokalitet. Foto: Dag Dolmen, NTNU Vitenskapsmuseet

 


Fri, 20 Apr 2012 12:54:05 +0200

Kontaktperson

Førsteamanuensis Dag Dolmen