Amfibier, forsurning og kalking

Menneskeskapt forsuring har utryddet både fisk og amfibier m.m. over store arealer på Sørlandet. I hvilken grad hjelper kalking av sure vatn amfibiene?

Fem små, sure tjern i Aust-Agder ble kalket gjennom fire år, hvorpå vannets pH gikk betydelig opp. Tjerna, som tidligere var amfibietomme, fikk da innvandring og etter hvert en eksplosjonsartet økning av amfibier (buttsnutefrosk, nordpadde og småsalamander). Prosjektet følger nå hydrografien og amfibiebestandene i ettertid.

Fra Øynaheia i Tovdal - en kalkingslokalitet. Foto: Dag Dolmen, NTNU Vitenskapsmuseet

 


Fri, 12 Dec 2014 10:14:22 +0100

Kontaktperson

Førsteamanuensis Dag Dolmen