Amfibier, forsurning og kalking

Menneskeskapt forsuring har utryddet både fisk og amfibier m.m. over store arealer på Sørlandet. I hvilken grad hjelper kalking av sure vatn amfibiene?

Fem små, sure tjern i Aust-Agder ble kalket gjennom fire år, hvorpå vannets pH gikk betydelig opp. Tjerna, som tidligere var amfibietomme, fikk da innvandring og etter hvert en eksplosjonsartet økning av amfibier (buttsnutefrosk, nordpadde og småsalamander). Prosjektet har også fulgt hydrografien og amfibiebestandene i ettertid og er nå i publiseringsfasen.

 

Fra Øynaheia i Tovdal - en kalkingslokalitet. Foto: Dag Dolmen, NTNU Vitenskapsmuseet

 


Fri, 27 Mar 2015 11:54:01 +0100

Kontaktperson

Førsteamanuensis Dag Dolmen