Hopp til innhold
Hopp til meny


Musikk » Tidsskrift Databaser

Fagtidsskrift:

  • Tidsskriftartikler er en viktig informasjonskilde hvis du ønsker spesifikk og oppdatert informasjon om et konkret emne.
  • Der finner du også den nyeste forskningen.
  • Du finner både papir- og elektroniske tidsskrift i Oria.

Mange av tidsskriftene finnes i elektronisk utgave. Da får du et sammendrag eller hele artikkelen på skjermen forutsatt at Universitetsbiblioteket i Trondheim abonnerer på det.

Det norske vitenskapelige tidsskriftet innen musikk er Studia musicologica Norvegica

Oversikt over elektroniske tidsskrifter finner du her
Musikk ligger under ”Performing arts, Travel and Leisure” (Velg fagmråde – Arts and humanities – Performing arts, Travel and Leisure)

Artikler finner du i tidsskrift og bøker. I fagdatabasene kan du søke etter artikler på emne, forfatter og tittel. Trykk på NTNU-knappen-knappen for å få tak i artikkelen. Hvis biblioteket har tidsskriftet i fulltekst, kan du lese artikkelen på nettet.

Viktige databaser for musikk

RILM Den mest omfattende referansedatabasen innen musikk er RILM Abstracts of Music Literature. Her kan du bl.a. søke på artikkelens originalspråk.

NORART
Database over norske artikler fra 1980 til i dag. Noen viktige tidsskrift går lengre tilbake.
Eksempel på søk etter omtalt person i NORART

Flere fagdatabaser innen forskjellige fag finner du her

Les mer om å finne artikler