Videreutdanning for lærere

Matematikk 2

5. - 10. trinn

Samlings- og nettbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på mellom- og ungdomstrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egne elever slik at teori kan prøves ut i praktiske elevaktiviteter.  Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.

Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

 

 

Målgruppe

Lærere som underviser i matematikk i grunnskolen som ønsker å undervise i matematikk på ungdomstrinnet, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er nettbasert med tre samlinger hvert semester, maksimalt 8 dager per semester. På samlingene varieres det mellom diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid, praksisoppdrag og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet og det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats og obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via den digitale læringsplattformen itslearning.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole. Fullført og bestått Matematikk 1, 5.-10. trinn eller tilsvarende.


Studiets innhold

Matematikk 2 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Emnekode Emnenavn Studiepoeng

Matematikk 2

LVUT8103 Matematikk 2 (5-10) emne 1 KFK 15
LVUT8104 Matematikk 2 (5-10) emne 2 KFK 15

Samlingsdatoer

Uke Dato
36 4. - 6. september
42 16. - 18. oktober
46 14. - 15. november

 

Uke Dato
3 15. - 17. januar
9 26. - 28. februar
17 23. - 24. april

 

Lærerstudent er leksehjelp. Foto.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: (+47) 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no
 

Faglig kontaktperson:

Per Gunnar Østerlie

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse