Videreutdanning for lærere

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1

5.-10. trinn

Samlings- og nettbasert studium for lærere som vil spre lese- og skriveglede i klasserommet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en ressurs på egen skole.

Lesing som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn og Lesing som grunnleggende ferdighet 2 for 5.-10. trinn vil tilbys annen hvert år.

Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

 

 


Målgruppe

Målgruppen er i utgangspunktet lærere som er ansatt på mellom- og ungdomstrinnet som ønsker å utvikle egen praksis i lesing og skriving. 

Sentralt prinsipp i videreutdanningen er lærere som lærer av hverandre. Vi har gode erfaringer fra tidligere kurs med sammensatte grupper på tvers av trinn.

Oppfordrer også lærere som underviser på videregående skole å søke.

Undervisningsform

Studiet er samlings- og nettbasert med cirka to samlinger per semester. På samlingene varieres det mellom muntlige presentasjoner, refleksjon over egen praksis, forelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid. Mellom samlingene deltar studentene i nettbasert dialog og responsarbeid. Studiet har obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole. 


Studiets innhold

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LVUT8111

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (5-10) emne 1 KFK

15
LVUT8112 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (5-10) emne 2 KFK 15

Samlingsdatoer

Uke Dato
36 6. - 8. september
44 1. - 3. november
Uke Dato
5 31. januar - 2. februar
11 14. - 16. mars
Studenter diskuterer i forelesning. Foto.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: (+47) 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no
 

Faglig kontaktperson:

Vibeke Lorentzen

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse