Til Opplysning

Avsluttet des. 2007

Liste over utgivelser i vår skriftserie TIL OPPLYSNING.

Nr. 17

Aage Claudius Schult og hans legat.
- En notesamling i Universitetsbiblioteket i Trondheim
Leif Jonsson og Monica Aase

Nr. 16

Gazetteer of Ireland - Compiled by Per Ivar Haug
Per Ivar Haug

Nr. 15

Gazetteer of Greenland - Compiled by Per Ivar Haug
Per Ivar Haug

Nr. 14

Marinbiological publications from the Trondhjemsfjord 1763 - 2000
Jon-Arne Sneli

Nr. 13

Vitenskap og nasjonsbygging. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim på 1700-tallet.
Foredrag på Chr. Hansteen-symposium, Blindern, Oslo universitet, 26/10 2002
Monica Aase

   

Nr. 12

Valg av metoder for reperasjon av bøker
Søren Ibsen

   

Nr. 11

BRØD AV STEEN OG AAND AF STRILER...
- "Pastorale" kokebøker i Norge på 17- og 1800-tallet
Karin-Helene R. Hognestad

   

Nr. 10

Kalveskinn på Kalvskinnet;
smukke bokbind i Gunnerusbibliotekets samlinger
Anne Grønli

   

Nr. 9

OLD HANDWRITING - Some examples
Monica Aase

   

Nr. 8

GAMLE HÅNDSKRIFTER - Noen eksempler
Monica Aase

   

Nr. 7

TRONDHJEM BIOLOGISKE STASJON - hundre år i Trondheimsfjordens tjeneste
Jon-Arne Sneli

   

Nr. 6

Fra kunnskapsvoktere til formidlere av informasjonskompetanse:
Rapport fra et prosjekt om brukerundervisning ved et universitetsbibliotek i USA.

Sigvor Kvale

   

Nr. 5

OFFENTLIG STATISTIKK - en brukerveiledning
Kari Sandø

   

Nr. 4

BRUKERUNDERSØKELSER I BIBLIOTEK - metoder og praktisk gjennomføring
Kari Sandø

   

Nr. 3

DET TRYKTE ORD - bokens historie i Norge
Karin-Helene R. Hognestad

   

Nr. 2

BRUKERSYNSPUNKTER PÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS TILBUD OG TJENESTER
- en intervjuundersøkelse

Kari Sandø

   

Nr. 1

BIBLIOTEK I OPPLYSNINGSTIDEN
Anne Grønli