Teknologihistorisk arkiv

– relatert til NTNUs historie

Trykk på arkivets navn for å se katalog i arkivportalen eller pdf-format. Ved å trykke på arkivnummeret ser du innføringen i bibliotekbasen.

36 Arneberg, Ulrik Fr. Chr. (1855-?) 
22 Andersen, Carl Christian  (1903-1955). Treforedlingskjemi.
29 Balchen, Jens G. (DVD-intervju) (1926-2009) Teknisk cybernetikk.
35 Berner, Finn (PDF) (1891-1947) Bygningskunst II.
74 Berner. Endre. (1893-1983) Organisk kjemi


60 Norsk utvalg for betong i sjøvann (1962-2001)
40 Borchgrevink, Otto Fredrik (PDF) (1884-1978) Gruveingeniør ved Orkla gruber.
41 Bragstad, Ole Sivert (1868-1927) Elektroteknikk.
72 Brantenberg, Tore (1934 - 2009) Lysbilder arkitektur.
68 Brochmann, Georg (PDF) (1894 - 1952) Studentersamfunnet
39 Bugge, Andreas Fredrik (PDF) (1859-1945) Husbyggingslære


63 Edsberg, Erik (DVD-intervju) Industriell økonomi og organisasjon
07 Eik-Nes, Kristen B. (PDF) (1922 -1992) Biofysikk.


54 Falnes, Johannes (1931-) (DVD-intervju) Fysikk
13 Førland, Tormod og Katrine Seip T.F. (1920-1979) Fysikalsk Kjemi. 
34 Faanes, Haakon (PDF) (1884-1966) Vekselstrømteknikk.


15 Gjone, Erling (1898-1990) Arkitektur
49 Greger, Henrik (PDF) (1881- ) Ingeniør. 
75 Grjotheim, Kai (1919 - 2003) Uorganisk kjemi
23 Gunstensen, Jens Emmanuel (1853-1924) Bygningsstatikk og brobygning.


64 Hage, Rolf Johan (1922-2012) (DVD-intervju) Førstelektor ved NHH
19 Hermetikkindustriens laboratorium
11 Holmgren, Jakob P. (1884-1962) Arkitektur. 
67 Holt, Knut (International society of professional innovation management archives)
30 Hugsted, Reidar(DVD-intervju) (1931- ) Bygg- og anleggsteknikk
71 Haaland, Alf (1890 - 1964) Bygg og anleggsteknikk


25 Jakobsen, Karsten (DVD-intervju) (1928- ) Maskinkonstruksjoner og materialteknikk. 
32 Jensen, Arne (PDF) (1926-2000) Bioteknikk.
56 Jensen, Synnøve Liaaen (1932-) (DVD-intervju) Organisk kjemi
66 Johansen, Inge (1928-) Elkraftteknikk
47 Jørgensen, Johan Edvard (PDF) (1877- ) Ingeniør


52 Krokstad, Asbjørn (DVD-intervju) (1931- ) Teleteknikk


51 Lamvik, Jon (DVD-intervju) (1929- ) Medisin
21 Lefring, Nils (1888-1959) Mekanisk teknologi. 
24 Lenschow, Rolf (DVD-intervju) (1928-2014) Institutt for konstruksjonsteknikk. 
26 Lindeman, Thorvald (1867-1934). Teknisk uorganisk kjemi.


65 Matson, Einar (DVD-intervju) Industriell økonomi og teknologiledelse
17 Meyer, Johan Joachim (1860-1940) Arkitekt. 
16 Moe, Carl Johannes (1889-1942) Arkitekt.
61 Moe Johannes (1926 - )
53 Molne, Kåre (1933- ) Medisin
43 Munch, Emma Nikoline (PDF) (1874-1964) Hospiterende elev Trondhjems tekniske læreanstalt fra 1895


14 Nordhagen, Olaf (1883-1925) Arkitekt.
60 Norsk utvalg for betong i sjøvann (1962-2001)


31 Oftedahl,Christoffer (PDF) (1917-1982). Geologi.
05 Onsager, Lars (In English) (1903-1976) Kjemi.


49 Pedersen, Peder Henrik Greger (PDF) se: Greger, Henrik
28 Pedersen, Sverre (1882-1971) Arkitektur
46 Petersen, Alf (PDF) (1897- ) Bygningsteknisk konsulent


48 Rinnan, Odin Ragnvald (PDF) 1866-1884) Student ved Trondhjems tekniske læreanstalt
03 Riiber, Claus Nissen (1867-1936) Kjemi
37 Rode, Hans Henrik (1885-1930) (PDF) Mekanikk
62 Romberg, Werner (PDF) (1909-2003) Anvendt matematikk
55 Rosenqvist, Terkel (1921-2011) (DVD-intervju) Prosessmetallurgi


73 Sandvold. Haakon (1921-2010)
01 Schmidt-Nielsen, Sigval (1877-1956) Kjemi. 
20 Sem-Jacobsen, Einar (PDF) (1878-1936) Ingeniørkaptein i Hærens Flyvevæsen.
42 Skancke, Ragnar Sigvald (PDF) (1890-1948) Svakstrømteknikk
69 Smidsrød. Olav (1936-) Kjemi
06 Stabell, Nic, (1920 - ) Arkitektur. (Nr. 6 - ikke ferdig).
38 Sæland, Sem (1874-1940) Fysikk
33 Sørensen, Nils Andreas (1909-1987) Kjemi


27 Tonning, Andreas (PDF) (1922 - ) Fysikalsk elektronikk. 
12 Trondhjems arkitektforenings arkiv
50 Trætteberg, Marit (DVD-intervju) (1930-2009) Kjemi
18 Tronstad, Leif (1903-1945) Kjemi.


08 Vogt, Fredrik (PDF) (1892-1970) Mekanikk. 
04 Vogt, Johan H. Lie (PDF) (1858-1932) Mineralogi og geologi. 
02 Vogt, Thorolf (1888-1958) Mineralogi og geologi.


44 Weidemann, Fredrik Sommerfeldt (PDF) (1865-1939). Maskinteknisk ingeniør.
10 Wergeland, Harald (1912-1987) Fysikk. 
09 Westin, Sverre (PDF) (1909-1992) Fysikk. 
45 Wieth-Knudsen, Knud (1878-1962) Sosialøkonomi, finansvitenskap og rettslære

Lokalisering

De Teknologihistoriske arkivene er i sin helhet plassert ved Dora-biblioteket.
Ønsker du å se deler av arkivmaterialet, ta en titt på innholdsoversikten og send en epost der du spesifiserer hva du er ute etter.
Kontakt oss:
Tlf: 73 59 00 80
Fax: 73 59 60 11
dorabib@ub.ntnu.no

Søk og bestill arkivmateriale i Arkivportalen

Om tekonologihistorieprosjektet

I 1996 bevilget NTNUs kollegium midler til et prosjekt for innsamling, registrering og oppbevaring av privat arkivmateriale fra Norges tekniske høgskole. NTHs hovedarkiv og instituttarkiver er overlatt Statsarkivet i Trondheim. Universitetsbiblioteket skal forvalte det private materialet.
Med privatarkiv menes her en samling av brev, dagbøker, bilder, forelesningsnotater og annet vitenskapelig materiale som er vokst fram av en persons virksomhet som ansatt ved NTH. Personlig arkivmateriale kan også være av interesse. 

NTH var Norges eldste tekniske høgskole, hvor man drev forskning og undervisning fra 1910. På Gløshaugen finnes privatarkiver etter professorer. Det meste blir tatt godt vare på, men dessverre må vi konstatere at mye blir kastet i forbindelse med flyttinger, dødsfall eller av plasshensyn. Vi ber derfor alle som har eller kjenner til privat arkivmateriale fra professorer ved NTH eller annet som kan være av interesse for prosjektet, om å gi beskjed til universitets-biblioteket, gjerne med så mange opplysninger som mulig.

Dersom du ønsker flere opplysninger om teknologihistorieprosjektet, kontakt Gunnerusbiblioteket ved Ellen Alm per e-post eller telefon 73 59 22 28.