Privatarkiv

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Ø Å

269 Alkoholfaldnes vern
307 Alliance Française à Trondheim
336 Amici Cantus Gregoriani Nidrosiae
109 Andvake ungdomslag (Trondheim)
046 Ansteinsson, Eli
177 Ansteinsson, John (1893-1961)
289 Arbeiderklasseprosjektet i Trøndelag
379 Arbeiderminne innsamlingen
265 Avholdsfolkets fellesutvalg
268 Avholdssamskipnaden i Snåsa

181 Bakkelid, Sivert (1920-)
318 Barroch, Jonas
084 Beichmann, F. V. N.
185 Bentsen, Sigurd (1877-)
072 Bergalf (skip)
053 Bergh, Johan
338 Bergsgård, Arne
125 Bergslid, Einar
077 Bernhoft, slekten
049 Bing-Buck, slekten
287 Bokmannsklubben se: Den litterære klubb i Trondheim
112 Bokvennene
038 Borthen, Lyder Must
183 Botten, Bereth Johannesdatter (1876-1915)
198 Branchenævndernes overnævnd
024 Brinchmann, Ludvig
059 Brodtkorbske godsarkiv (Tjøtta)
063 Brun, Lorens
037 Bryn, Halfdan
165 Brød og roser (Trondheim)
180 Bull, Edvard (1914-1986)
384 Baardseth, Egil

128 Christiansen, Haakon Odd
117 Colbjørnsen, Edvard, 1818-1885, greve av Trampe
034 Coldevinske godsarkiv fra Dønnes
178 Colonialgrossisternes forening i Trondhjem. Stiftet 25. Juli 1902

277 DKNVS Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
163 Daggry ungdomsgruppe (avholdslag)
118 Dahl, Ivar Andreas
121 De Arbeidsløses forening (Trondheim)
092 De Nødlidendes Venner
200 De sammensluttede bygningsgrupper
287 Den littererære klubb i Trondheim
251 Den norske godtemplarorden. Fellesnemnden i Trondheim
252 Den norske godtmplarorden. Trøndelag krets
250 Den norske godtemplarorden. Samarbeidsutvalg i Trondheim
050 Den Store Sangerfest. Trondhjemske Festkomite
087 Det Musikalske Øvelses Selskab i Trondhjem
277 Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
          Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (På Dorabiblioteket)
193 Det Nordiske ødegårdsprosjektet
071 Det Nord-norske student- og elevhjem (Oslo)
086 Det Trondhjemske Musikalske Selskab
065 Det Trondhjemske Theater Interessentskab
370 Diplomer fra middelalderen (1189 - 1669)
398 Domaas, Odine
030 Dons, Carl
139 Due, Alfhild
382 Dyrkoren, Magda
007 Døhl, Einar
034 Dønnesarkivet se Coldevinske godsarkiv fra Dønnes
114 Daae, Robert Døscher
013 Daae, Aagot

051 Ellefsen, August Schønbeck
137 Engdal, Thore
168 Enlid, Ole
385 Esdaile, Robert Clarke
140 Evensen, Gunvor

099 Finne, slekten
016 Fjellbu, Arne, 1890-1962
286 Fjær, Sigurd
036 Fjærli, Ludvig
080 Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet. Nord-Trøndelag fylkesutvalg
079 Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet. Sør-Trøndelag fylkesutvalg
026 Foosnæs, Hans Konrad
044 Foslie, M.
381 Fossheim. Kristian (Fysikk)
303 Fredspedagogikk (Peace education)
292 Frie folkevalgte
194 Fruktimportørenes (grossistenes) forening
316 Fuglum, Per

144 Gerasimov, slekten
156 Gerhard Schønings skole (Se også:Trondhjems borgerlige realskole)
313 Gjærevoll, Olav
218 Godtemplarhytta Lyngbråten
217 Godtemplarungdomslaget Kameratene
203 Godtemplarungdomslaget Viljen, Trondheim
202 Godtemplarungdomslaget Fanevakt
344 Grankvist, Rolf
062 Grimeliens kobberverk
127 Grønli, Oddvar
054 Grønvold, Carl Holter
174 Gullvåg, Olav (1885-1961) (Se også Jon Suuls arkiv, nr. 186)
298 Gullvåg, Ingemund (1925-1998)

142 Hafsten, Ulf
297 Haftorn, Svein
146 Hagen, Fredrik Christian
158 Hagen, Ingebrigt
091 Hagen, Johan Fredrik
106 Halse, Dyre
134 Hartmann, E.
173 Haugen, Einar, 1906-1994
023 Havig, slekten
070 Havnø, Edv. J.
294 Heimveg
299 Hermann Ott (bokbinderi i Trondheim)
293 Hernes, Toralf
096 Hjemmenes vel Trondhjem
132 Hjorten (Trondheim)
028 Holm, Arne E.
160 Husby, Ingeborg Øverland
119 Huseby, Victor
393 Hvalbye, Kari Qvam

029 Hæren. 5. brigades underoffisersskole. Årsklassen 1904
159 Hæren. Underoffiserskolen i Trondheim. Årsklasse 1892
010 Høverstad,Torstein
048 Håkonson-Hansen, M. K.
303 Haavelsrud, Magnus (Se Fredspedagogikk)

151 Indergaard, Edith
265 IOGT Avholdsfolkets fellesforbund (Se: Avholdsfolkets fellesutvalg)
211 IOGT Barnelosje Alles vel og Magne
324 IOGT Barnelosje Barnevingen
220 IOGT Barnelosje Bittekonvall
321 IOGT Barnelosje Bognas framtid
327 IOGT Barnelosje De unges forbund
224 IOGT Barnelosje Fred
232 IOGT Barnelosje Havdønn, Titran
226 IOGT Barnelosje Hommelviks håp
274 IOGT Barnelosje Jarnmalm, Malm
212 IOGT Barnelosje Magne
328 IOGT BarnelosjePeter Wessel Nr. 91
215 IOGT Barnelosje Unge krefter
248 IOGT Barnelosje Unge Nyheim
329 IOGT Barnelosje Unge dag
249 IOGT Barnelosje Vidar, Inderøy
247 IOGT Barnelosje Vinje
255 IOGT Bygningssamlag Ilen, Trondheim
205 IOGT Dag, Avholdslosje, Trondheim
266 IOGT Felleslosje for Trondheim distrikt
231 IOGT Gradtempelet Ansgar, Trondheim
271 IOGT i Norge Se også IOGT Norges storlosje
253 IOGT Inntrøndelag distriktslosje
322 IOGT Klubben Samhold
213 IOGT Kretslosje Nidaros, Trondheim
245 IOGT Kretslosje Samband
216 IOGT Kringsjå, Trondheim
221 IOGT Losje Bølgen, Frøya
317 IOGT Losje Bogna
205 IOGT Losje Dag
223 IOGT Losje Fredheim, Dyrvik, Frøya
222 IOGT Losje Freidig, Hovin
230 IOGT Losje Frigg, Frosta
326 IOGT Losje Gunlaug Ormstunga
207 IOGT Losje Havsus, Titran
209 IOGT Losje Heimdølen, Heimdal
301 IOGT Losje Hildurleik
214 IOGT Losje Hommelviks lykke
320 IOGT Losje Jernbanen
233 IOGT Losje Lys over land, Trondheim
147 IOGT Losje Magnus den gode
243 IOGT Losje Malm, Malm
258 IOGT Losje Nidar, Trondheim
325 IOGT Losje Nidarheim
236 IOGT Losje Nidarholm, Trondheim
234 IOGT Losje Sagatun
208 IOGT Losje Samfundets støtte, Trondheim
210 IOGT Losje Solberg, Beitstad
228 IOGT Losje Solhov
272 IOGT Losje Solvending
204 IOGT Losje St. Olaf, Trondheim
242 IOGT Losje Stein, Byneset
219 IOGT Losje Stjørdøla, Hegra
227 IOGT Losje Stjørnværingen, Råkvåg
238 IOGT Losje Stormfugl, Beitstad
241 IOGT Losje Stormfugl og Solberg, Beitstad
323 IOGT Losje Thomas Angell (Se også IOGT Losje Samfundets støtte)
235 IOGT Losje Thomas Angell og Samfundets støtte
240 IOGT Losje Tordenskjold, Trondheim
(Se også IOGT Losje Tordenskjold og Dag, Trondheim)
206 IOGT Losje Tordenskjold og Dag, Trondheim
262 IOGT Losje Trønderens sangkor
273 IOGT Losje Ungdomsvår
260 IOGT Losje Vardebrand, Hølonda
201 IOGT Losje Vega, Snåsa
239 IOGT Namdal kretslosje
330 IOGT Naumdøla distriktslosje
271 IOGT Norges storlosje (se også IOGT i Norge)
256 IOGT Ordenshus, Schirmers gt. 5, Trondheim
225 IOGT Orkla kretslosje
254 IOGT Rosenborg bygningssamlag, Trondheim
208 IOGT Samfundets støtte, Trondheim
237 IOGT Syforeningen kveldshygga
257 IOGT Sør-Trøndelag distriktslosje
264 IOGT Trondheim godtemplar ungdomslag
261 IOGT Trondhjems distriktslosje
244 IOGT Trøndelag distriktslosje
208 IOGT Trøndelag distriktslosje nr. 31 Se IOGT Losje Samfundets støtte, Trondheim
246 IOGT Ungdomslosje Ungskogen
263 IOGT Uttrøndelag distriktsloje
229 IOGT Vikna kretslosje
066 Iversen, Baard
027 Iversen, Ragnvald

122 Ja til EF-aksjonen i Sør-Trøndelag
010 Jonsson, Tor
047 Jørgen B. Lysholms Brænderi

020 K. Lund (firma)
116 Kielland, Gabriel (1871-1960)
188 Kielland, Kristian (1899-)
075 Kjeldsberg A/S  Se: R. Kjeldsberg A/S
153 Klingenberg, Ingvar
069 Klingenberg, Leif Oddssøn
090 Klubselskabet Harmonien (Trondheim)
011 Knoff, slekten
143 Knudsen, Leif
196 Korn- og melimportørers forening
111 Korsangforeningen (Trondheim)
304 Krag arkitektkontor
019 Krigstidsarkivet (Trøndelag)
022 Krohg, slekten
145 Kunstnerforeningen i Trondheim

078 Landmark, Johan Daniel

378 Helge Larsen
    Larsen, Bjørn
021 Leira gård, Trondheim
149 Leirdal, Aina Thiis
386
Lerchendal hovedgård
095 Leren, Gudmund
280 Lerkendal hagekoloni
375 Lie, Georg M.
302 Lindbekk, Tore
061 Lindboe, Asbjørn
060 Lindboe, Jacob Albert
284 Lorck, Egil
147 Losje Magnus den Gode
191 Lund, Christopher H. H. (1866-1942)
004 Lykke, Ivar
182 Lysaker, Trygve (1917-)
047 Lysholms Brænderi Se: Jørgen B. Lysholms Brænderi
018 Løkhaug, Johan
3
92 Løvland, Torkel G.

319 Løøv, Anders

369 Maskin A-1953. Kullaviser
364 Maskin A-1967. Kullaviser
278 Maurseth, Per
001 Mathiesen, Henrik
099 Meincke, slekten
167 Molde totalafholdsforening

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Ø Å

094 Nidaros avholdslag
033 Nissen, slekten
162 Nordbygdas avholdslag
042 Nordgård, Ole.
283 Nordmark, Esther
332 Norges forsvarsforening avd. Trøndelag
170 Norges husmorforbund. Sør-Trøndelag krets
103 Norges kristelige ungdomsforbund. Trøndelag krets
276 Norges tekniske høgskole. Klipparkiv
275 Norsk jernbaneavholdsforbund avd. 14
067 Norsk lektorlag. Trondheim krets
389 Norsk Kammermusikkforbund
368 NTNUI Koiebøker
057 Nummedal, Anders Johnsen
099 Nyquist, slekten
291 Næs, Olav

353 Okkenhaug slekta
058 Olavsjubileet (1930)
032 Olsen, Hroar
010 Olsen, Sparre
299 Ott bokbinderi (se Hermann Ott) 

138 Pedersen, Marie
123 Petersen, H. H.
166 Petersen, Ole
124 Petersen, Th.
083Pleiehjemmet Vikan Østre, Stjørdalen se Trøndelag medisinske selskabs arkiv, eske 20

003 Qvam, Fredrikke Marie (1843-1938) og Qvam, Ole Anton
003a Qvam, Fredrikke Marie (1843-1938), privat korrespondansesamling ved Gjævran gård

075 R. Kjeldsberg A/S
270 Rektor Jensens stipendiefond for IOGT, Trondheim
333
Revyer fra Ranheim
068 Ribsskog, O. K.
002 Richter, Ole
019 Rinnan, Henry
055 Rode, Arthur Fredrik Rosenvinge
039 Roshauw, Johan Fredrik
014 Ryggen, Hannah
306Rykkvin, Jostein
100 Rytterklubben i Trondhjem

288 Samarbeidsprosjektet Vår verden
372 Samisk database
295 Sandnes, Jørn
155 Sandved, Karl
100b Schmidt, Olaus Dons1895-1969
305Schmidt-Nielsen, Olaf Ludvig
141 Schnabel, slekten
056 Schreiner, Pauline
339  Selberg, Atle
073Selskabet for Trondhjems bys vel
006 Sildråpen
331
Simensen, Jarle
105 Sivertsen, Erling(1904-1989)
005 Sivertsen, Jørgen
126 Skirstad, Otto
169 Slapgard, Bjarne
179 Slettan, Dagfinn (1941-1999)
395 Snuopersjonen Aleksander Kielland Plattformen
136 Solberg, Even
184 Solbu, Gerhard S. (1912-)
093 Sommerfelt, Axel
019 Sonderabteilung Lola
022 Stabell, Gunnar
396 Storm. Thora
043 Storm, V.
130 Studentersamfundets interne teater
296 Sundnes, Gunnar
186 Suul, Jon (1884-1996)
187 Suul, Oddmund (1914-1977)
035 Svaneapoteket (Trondheim)
154 Svendsen, Mikal
362 Svensen, Sigurd
285 Svenska Föreningen Svea
135 Sæter, Lars 1895-1988
282 Sør-Trøndelag cyklekreds
164 Sør-Trøndelag fylkesbarneråd (avholdslag)
175 Sør-Trøndelag idrettskrets

041 Thams laxexport (Orkanger)
120 Thangstad, Michael
314 Thesen, Rolv (1896-1966) (se også Olsen, Sparre)
342 Thue, Axel
059 Tjøttagodset se Brodtkorbske godsarkiv (Tjøtta)
104 Throndhjems Brandforsikringsselskab
009 Throndhjems Theater
045 Tiller, Sigurd O.
310 TMV (se Trondheim Mekaniske Verksted A/S)(Ikke ferdig)
259 Trondheim godtemplarkor
279 Trondheim kontor- og dataforening
133 Trondheim kreftforening
172 Trondheim kvartettforening
310 Trondheim Mekaniske Verksted A/S  (Ikke ferdig)
148 Trondheims-Ørn. Avd. damefotball
031 Trondhjem Nationale Scene
017 Trondhjems baker- og konditorlaug
171 Trondhjems biologiske stasjon
156 Trondhjems borgerlige realskole (Se også:Gerhard Schønings skole)
104 Trondhjems Brandforsikringsselskab (Se Throndhjems Brandforsikringsselskab)
290 Trondhjems cementstøberi og entreprenørforretning
025 Trondhjems fiskeriselskab
354 Trondhjems Folkeakademi
108 Trondhjems frisindede venstre
008Trondhjems handelsstands forening
152 Trondhjems historiske forening
107 Trondhjems høiere skolers lærerindeforening
115 Trondhjems indremisjon
102 Trondhjems kvinneråd
015 Trondhjems kvinnesaksforening
113 Trondhjems musikskole
199 Trondhjems slagter- og pølsemakerlaug
098 Trondhjems sparebanks låneindretning

  Trondhjems Teater
 Trondhjems tekniske læreanstalt
  Trondhjems turnforening
 Trondhjemske Brigades private Musik- og Hjelpekasse 
   Tronstad, Leif 
 Trøndelag medisinske selskap
 Trøndelag potet- og grønnsakgrossisters forening
  Trøndelag potethandleres forening
  Trøndelag tannlægeforening
 Trøndelag Teater
  Trøndernes avholdslag

  U.C.D.
 Udbye, M.A.
 UFFA (Ungdom for fri aktivitet)
  Ung i dag, gammel i morgen
393 Ragnhild Qvam Utne

 
391 Paul Vernstad

 Vikan Østre, Stjørdalense Trøndelag medisinske selskabs arkiv, eske 20
   Vindheim, Jan B
 
 Vogt, Fredrik  (1892-1970) Mekanikk 
 
  Vogt, Johan H. Lie (1858-1932) Mineralogi og geologi   
   Vogt, Thorolf   (1888-1958) Mineralogi og geologi.  (1888-1958) Mineralogi og geologi.     (1888-1958) Mineralogi og geologi.  
 Vollgaten 1 (Trondheim)
  Vår verden

  Wallem, Fredrik B.
 Wangberg
400  Watts, Inger Selven
  Watzinger Adolf
  Weidemann, Fredrik Sommerfeldt (1865-1939 NTNU).  Maski
 Wergeland, Harald (1912-1987) Fysikk
 Westin, Sverre (PDF) (1909-1992) Fysikk. 
   Wichstrøm Eystein (1897-1994)
 Widerøe, Mathias Carstensen
 Wieth-Knudsen, Knud  (1878- ) 
  Wormdal, Gerd

074 Yrkeskvinners klubb i Trondheim

189 Øisang, Ole
040 Østbyen sanitetsforening (Trondheim)
161 Øverland, Per
076 Øverås, Asbjørn

315 Aase, Asbjørn
012 Aasen, Aksel Olav
085 Aasen, Astri

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Ø Å

Oppdatert Tue, 02 Sep 2014 10:20:59 +0200

Lokalisering

Privatarkivene er fysisk lokalisert på to steder, Gunnerusbiblioteket og Dorabiblioteket.
De eldste arkivene, arkiv nr 1-100b oppbevares på Gunnerusbiblioteket, mens arkiv fra nr 101 og oppover er plassert på Dorabiblioteket.

Ønsker du innsyn i arkivmateriale fra arkiv nr 1-100b, ta en titt på innholdsbeskrivelsen av arkivet og spesifiser hva du ønsker å se i en epost til Gunnerusbiblioteket.
Kontakt oss:
- Telefon: 918 97 859
- Fax: 73 59 09 60
- Epost: spesialsamlingene@ub.ntnu.no

Ønsker du innsyn i arkivmateriale fra arkiv nr 101 og oppover, kan du ta direkte kontakt med Dorabiblioteket enten på epost: dorabib@ub.ntnu.no eller på telefon: 91 89 78 70.

Du kan også søke og bestille arkivmateriale direkte i Arkivportalen: Søk og bestill arkivmateriale i Arkivportalen

Privatarkiv

NTNU UB tar imot privatarkiv:

  • vitenskapelige privatarkiv skapt i Trøndelagsregionen og som er av forskningsmessig relevans for NTNUs fagområder.
  • privatarkiv skapt av nåværende og tidligere ansatte og studenter ved NTNU.
  • privatarkiv etter Trøndelag teater.
  • privatarkiv som hører til samlinger som NTNU Vitenskapsmuseet oppbevarer eller mottar.
  • privatarkiv etter arkitekter og arkitektselskap i Trøndelagsregionen.
  • privatarkiv etter NTNUs samarbeidspartnere som ikke er avleveringspliktige til annen arkivinstitusjon.

Mottatte arkiv blir lagret ved Dorabiblioteket i Arkivsenter Dora.

Ta kontakt med Erlend Lund på telefon 91897870 eller leder ved Spesialsamlingen Ellen Alm på  41274281 om du ønsker å avlevere arkivmateriale.

Kontrakt ved avlevering av privatarkiv