Privatarkiv

Trykk på arkivets navn for å se katalog i arkivportalen eller pdf-format. Ved å trykke på arkivnummeret ser du innføringen i bibliotekbasen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Ø Å

269 Alkoholfaldnes vern
307 Alliance Française à Trondheim
336 Amici Cantus Gregoriani Nidrosiae
109 Andvake ungdomslag (Trondheim)
046 Ansteinsson, Eli (1893-1978)
177 Ansteinsson, John (1893-1961), filolog, bibliotekar
289 Arbeiderklasseprosjektet i Trøndelag
379 Arbeiderminneinnsamlingen
265 Avholdsfolkets fellesutvalg
268 Avholdssamskipnaden i Snåsa

181 Bakkelid, Sivert (1920-), overingeniør ved Statens kartverk
318 Barroch, Jonas (1915-2002), reineier
084 Beichmann, F. V. N. (1859-1937), jurist
185 Bentsen, Sigurd (1877-1973), arkitekt
072 Bergalf (skip)
053 Bergh, Johan (1838-1925), jurist, politiker
338 Bergsgård, Arne (1886-1954), historiker
125 Bergslid, Einar (1892-1948), journalist
077 Bernhoft, slekten
049 Bing-Buck, slekten
287 Bokmannsklubben se: Den litterære klubb i Trondheim
112 Bokvennene
038 Borthen, Lyder Must (1849-1924), medisin (lege)
183 Botten, Bereth Johannesdatter (1876-1915)
198 Branchenævndernes overnævnd
024 Brinchmann, Ludvig (1830-1908), teolog og lærer
059 Brodtkorbske godsarkiv (Tjøtta)
063 Brun, Lorens (1866-1944)
037 Bryn, Halfdan (1864-1933), lege og antropolog
165 Brød og roser (Trondheim)
180 Bull, Edvard (1914-1986), historiker
384 Baardseth, Egil (1912-1991), botaniker

128 Christiansen, Haakon Odd (1910-1989), historiker
117 Colbjørnsen, Edvard, 1818-1885, greve av Trampe
034 Coldevinske godsarkiv fra Dønnes
178 Colonialgrossisternes forening i Trondhjem. Stiftet 25. Juli 1902

277 DKNVS Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
163 Daggry ungdomsgruppe (avholdslag)
118 Dahl, Ivar Andreas (1864-1949), bibellærer og predikant
121 De Arbeidsløses forening (Trondheim)
092 De Nødlidendes Venner
200 De sammensluttede bygningsgrupper
287 Den littererære klubb i Trondheim
251 Den norske godtemplarorden. Fellesnemnden i Trondheim
252 Den norske godtmplarorden. Trøndelag krets
250 Den norske godtemplarorden. Samarbeidsutvalg i Trondheim
050 Den Store Sangerfest. Trondhjemske Festkomite
087 Det Musikalske Øvelses Selskab i Trondhjem
277 Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
          Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (På Dorabiblioteket)
193 Det Nordiske ødegårdsprosjektet
071 Det Nord-norske student- og elevhjem (Oslo)
086 Det Trondhjemske Musikalske Selskab
065 Det Trondhjemske Theater Interessentskab
370 Diplomer fra middelalderen (1189 - 1669)
398 Domaas, Odine (1893-1953), bibliotekar
030 Dons, Carl (1882-1949), konservator
139 Due, Alfhild (1863-1951), malerinne
382 Dyrkoren, Magda (1881-?), sykepleier Røde kors
007 Døhl, Einar (1897-1972)
034 Dønnesarkivet se Coldevinske godsarkiv fra Dønnes
114 Daae, Robert Døscher (1849-1901), forretningsmann/handelsmann
013 Daae, Aagot (1864-1946), bibliotekar og slektsforsker

051 Ellefsen, August Schønbeck (1815-1879), bergmester
137 Engdal, Thore (1851-1926), gårdbruker og handelsmann
168 Enlid, Ole (1877-1967)
385 Esdaile, Robert Clarke (1918-1987), arkitekt, maler og skulptør
140 Evensen, Gunvor (1904-1991)

099 Finne, slekten
016 Fjellbu, Arne, 1890-1962, teolog, biskop
286 Fjær, Sigurd (1893-1959), teolog, domprost
036 Fjærli, Ludvig (1881-1971), byfogd i Trondheim
080 Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet. Nord-Trøndelag fylkesutvalg
079 Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet. Sør-Trøndelag fylkesutvalg
026 Foosnæs, Hans Konrad (1846-1917), gårbruker, skolemann og politiker
044 Foslie, Mikael   (1855-1909), botanikk
381 Fossheim. Kristian (1935-), fysikk
303 Fredspedagogikk (Peace education)
292 Frie folkevalgte
194 Fruktimportørenes (grossistenes) forening
316 Fuglum, Per (1924-2008), historiker

144 Gerasimov, slekten
156 Gerhard Schønings skole (Se også:Trondhjems borgerlige realskole)

409 Gjessing, Alf (1864-1922), mekanisk teknologi
313 Gjærevoll, Olav (1916-1984), botaniker, politiker og naturverner
218 Godtemplarhytta Lyngbråten
217 Godtemplarungdomslaget Kameratene
203 Godtemplarungdomslaget Viljen, Trondheim
202 Godtemplarungdomslaget Fanevakt
344 Grankvist, Rolf (1935-), historiker
062 Grimeliens kobberverk
127 Grønli, Oddvar (1906-1989) Historiker, arkivar
054 Grønvold, Carl Holter (1802-1874), lensmann i Vinger og Eidskogen
174 Gullvåg, Olav (1885-1961), forfatter og journalist (Se også Jon Suuls arkiv, nr. 186)
298 Gullvåg, Ingemund (1925-1998), filosofi

142 Hafsten, Ulf (1922-1992), botaniker
297 Haftorn, Svein (1925-2003), zoolog
146 Hagen, Fredrik Christian (1838-1857)
158 Hagen, Ingebrigt (1852-1917), lege og botaniker
091 Hagen, Johan Fredrik (1809-1858), kjøpmann
106 Halse, Dyre (1854-1934), grosserer
134 Hartmann, Eyvind  (1880-1960), Major, historie
173 Haugen, Einar, 1906-1994, språkforsker
023 Havig, slekten
070 Havnø, Edvard. J. (1869-1940), selvlært natur- og kulturforsker og arkeolog
294 Heimveg
299 Hermann Ott (bokbinderi i Trondheim)
293 Hernes, Toralf (1918-2002)
096 Hjemmenes vel Trondhjem
132 Hjorten (Trondheim)
028 Holm, Arne E. (1911-2009), arkitekt, maler og grafiker
160 Husby, Ingeborg Øverland (1926-)
119 Huseby, Victor teatersjef Trøndelag Teater 1951-1966
393 Hvalbye, Kari Qvam

029 Hæren. 5. brigades underoffisersskole. Årsklassen 1904
159 Hæren. Underoffiserskolen i Trondheim. Årsklasse 1892
010 Høverstad,Torstein
048 Håkonson-Hansen, M. K. (1852-1931), lærer, meteorologi
303 Haavelsrud, Magnus (Se Fredspedagogikk)

151 Indergaard, Edith (1910-)
265 IOGT Avholdsfolkets fellesforbund (Se: Avholdsfolkets fellesutvalg)
211 IOGT Barnelosje Alles vel og Magne
324 IOGT Barnelosje Barnevingen
220 IOGT Barnelosje Bittekonvall
321 IOGT Barnelosje Bognas framtid
327 IOGT Barnelosje De unges forbund
224 IOGT Barnelosje Fred
232 IOGT Barnelosje Havdønn, Titran
226 IOGT Barnelosje Hommelviks håp
274 IOGT Barnelosje Jarnmalm, Malm
212 IOGT Barnelosje Magne
328 IOGT BarnelosjePeter Wessel Nr. 91
215 IOGT Barnelosje Unge krefter
248 IOGT Barnelosje Unge Nyheim
329 IOGT Barnelosje Unge dag
249 IOGT Barnelosje Vidar, Inderøy
247 IOGT Barnelosje Vinje
255 IOGT Bygningssamlag Ilen, Trondheim
205 IOGT Dag, Avholdslosje, Trondheim
266 IOGT Felleslosje for Trondheim distrikt
231 IOGT Gradtempelet Ansgar, Trondheim
271 IOGT i Norge Se også IOGT Norges storlosje
253 IOGT Inntrøndelag distriktslosje
322 IOGT Klubben Samhold
213 IOGT Kretslosje Nidaros, Trondheim
245 IOGT Kretslosje Samband
216 IOGT Kringsjå, Trondheim
221 IOGT Losje Bølgen, Frøya
317 IOGT Losje Bogna
205 IOGT Losje Dag
223 IOGT Losje Fredheim, Dyrvik, Frøya
222 IOGT Losje Freidig, Hovin
230 IOGT Losje Frigg, Frosta
326 IOGT Losje Gunlaug Ormstunga
207 IOGT Losje Havsus, Titran
209 IOGT Losje Heimdølen, Heimdal
301 IOGT Losje Hildurleik
214 IOGT Losje Hommelviks lykke
320 IOGT Losje Jernbanen
233 IOGT Losje Lys over land, Trondheim
147 IOGT Losje Magnus den gode
243 IOGT Losje Malm, Malm
258 IOGT Losje Nidar, Trondheim
325 IOGT Losje Nidarheim
236 IOGT Losje Nidarholm, Trondheim
234 IOGT Losje Sagatun
208 IOGT Losje Samfundets støtte, Trondheim
210 IOGT Losje Solberg, Beitstad
228 IOGT Losje Solhov
272 IOGT Losje Solvending
204 IOGT Losje St. Olaf, Trondheim
242 IOGT Losje Stein, Byneset
219 IOGT Losje Stjørdøla, Hegra
227 IOGT Losje Stjørnværingen, Råkvåg
238 IOGT Losje Stormfugl, Beitstad
241 IOGT Losje Stormfugl og Solberg, Beitstad
323 IOGT Losje Thomas Angell (Se også IOGT Losje Samfundets støtte)
235 IOGT Losje Thomas Angell og Samfundets støtte
240 IOGT Losje Tordenskjold, Trondheim
(Se også IOGT Losje Tordenskjold og Dag, Trondheim)
206 IOGT Losje Tordenskjold og Dag, Trondheim
262 IOGT Losje Trønderens sangkor
273 IOGT Losje Ungdomsvår
260 IOGT Losje Vardebrand, Hølonda
201 IOGT Losje Vega, Snåsa
239 IOGT Namdal kretslosje
330 IOGT Naumdøla distriktslosje
271 IOGT Norges storlosje (se også IOGT i Norge)
256 IOGT Ordenshus, Schirmers gt. 5, Trondheim
225 IOGT Orkla kretslosje
254 IOGT Rosenborg bygningssamlag, Trondheim
208 IOGT Samfundets støtte, Trondheim
237 IOGT Syforeningen kveldshygga
257 IOGT Sør-Trøndelag distriktslosje
264 IOGT Trondheim godtemplar ungdomslag
261 IOGT Trondhjems distriktslosje
244 IOGT Trøndelag distriktslosje
208 IOGT Trøndelag distriktslosje nr. 31 Se IOGT Losje Samfundets støtte, Trondheim
246 IOGT Ungdomslosje Ungskogen
263 IOGT Uttrøndelag distriktsloje
229 IOGT Vikna kretslosje

410 ISFiT (The International Student Festival in Trondheim)
066 Iversen, Baard (1836-1920), grosserer
027 Iversen, Ragnvald (1882-1960), nordisk språkvitenskap

122 Ja til EF-aksjonen i Sør-Trøndelag
010 Jonsson, Tor
047 Jørgen B. Lysholms Brænderi

020 K. Lund (firma)

407 Kaare Hovinds primstavarkiv
116 Kielland, Gabriel (1871-1960), maler, glassarbeider, arkitekt
188 Kielland, Kristian (1899-1984), arkitekt, konservator

411 Kirkhusmo, Anders (1932-), historiker
075 Kjeldsberg A/S  Se: R. Kjeldsberg A/S
153 Klingenberg, Ingvar (1901-1982)
069 Klingenberg, Leif Oddssøn (1897-1968), militær
090 Klubselskabet Harmonien (Trondheim)
011 Knoff, slekten
143 Knudsen, Leif (1894-?)
196 Korn- og melimportørers forening
111 Korsangforeningen (Trondheim)
304 Krag arkitektkontor
019 Krigstidsarkivet (Trøndelag)
022 Krohg, slekten
145 Kunstnerforeningen i Trondheim

078 Landmark, Johan Daniel (1876-1938), filosofi, bibliotekar

378 Helge Larsen (1922-2005), biokjemi
    Larsen, Bjørn (1929-)
021 Leira gård, Trondheim
149 Leirdal, Aina Thiis (1924-), keramikk
386 Lerchendal gård
095 Leren, Gudmund (1911-1976), lærer, lokalhistoriker
280 Lerkendal hagekoloni
375 Lie, Georg M. (1914-1998)
302 Lindbekk, Tore (1933-), sosiolog
061 Lindboe, Asbjørn (1889-1967)
060 Lindboe, Jacob Albert (1843-1902)
284 Lorck, Egil (1921-2000), skuespiller
147 Losje Magnus den Gode
191 Lund, Christopher H. H. (1866-1942)
004 Lykke, Ivar (1872-1949), kjøpmann, politiker
182 Lysaker, Trygve (1917-2004), lektor, historiker
047 Lysholms Brænderi Se: Jørgen B. Lysholms Brænderi
018 Løkhaug, Johan
3
92 Løvland, Torkel G.

319 Løøv, Anders (1943-2006)

369 Maskin A-1953. Kullaviser
364 Maskin A-1967. Kullaviser
278 Maurseth, Per (1932-2013), historiker
001 Mathiesen, Henrik (1847-1927), forretningsmann, historiker, illustratør 
099 Meincke, slekten
167 Molde totalafholdsforening

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Ø Å

094 Nidaros avholdslag
033 Nissen, slekten
162 Nordbygdas avholdslag
042 Nordgård, Ole  (1862-1931), konservator, biolog, zoolog
283 Nordmark, Esther (1922-2014), skribent
332 Norges forsvarsforening avd. Trøndelag
170 Norges husmorforbund. Sør-Trøndelag krets
103 Norges kristelige ungdomsforbund. Trøndelag krets
276 Norges tekniske høgskole. Klipparkiv
275 Norsk jernbaneavholdsforbund avd. 14
067 Norsk lektorlag. Trondheim krets
389 Norsk Kammermusikkforbund
368 NTNUI Koiebøker
057 Nummedal, Anders Johnsen (1867-1944), arkeolog, geolog
099 Nyquist, slekten
291 Næs, Olav (1901-1984), filolog

353 Okkenhaug slekta
058 Olavsjubileet (1930)
032 Olsen, Hroar (1859-1941), fylkesmann i Akershus og Oslo
010 Olsen, Carl Gustav Sparre (1903-1984), komponist
299 Ott bokbinderi (se Hermann Ott)

138 Pedersen, Marie (1893-1990), pedagog og forfatter
123 Petersen, Hans Henrik (1827-1906), lærer, rektor
166 Petersen, Ole
124 Petersen, Theodor (1875-1952), arkeolog
083Pleiehjemmet Vikan Østre, Stjørdalen se Trøndelag medisinske selskabs arkiv, eske 20

403 Printz, Henrik (1888-1978), botaniker

003 Qvam, Fredrikke Marie (1843-1938) og Qvam, Ole Anton
003a Qvam, Fredrikke Marie (1843-1938), privat korrespondansesamling ved Gjævran gård

075 R. Kjeldsberg A/S
270 Rektor Jensens stipendiefond for IOGT, Trondheim
333
Revyer fra Ranheim
068 Ribsskog, O. K. (1866-1941), lærer, politiker
002 Richter, Ole (1829-1888), politiker, statsminister
019 Rinnan, Henry
055 Rode, Arthur Fredrik Rosenvinge (1874-1945), ingeniør
039 Roshauw, Johan Fredrik (1785-1871), kjøpmann, politiker
014 Ryggen, Hannah (1894-1970), vevkunstner
306 Rykkvin, Jostein (1943-2003)
100 Rytterklubben i Trondhjem

288 Samarbeidsprosjektet Vår verden
372 Samisk database
295 Sandnes, Jørn (1926-2007), historiker, filolog
155 Sandved, Karl (1899-1960)
100b Schmidt, Olaus Dons (1895-1969), slekts- og lokalhistoriker
305 Schmidt-Nielsen, Olaf Ludvig (1849-1932), sivilingeniør, fiskeriintendant i Trondheim
141 Schnabel, slekten
056 Schreiner, Pauline (1875-1954)
339 Selberg, Atle (1917-2007), matematiker
073 Selskabet for Trondhjems bys vel
006 Sildråpen
331
Simensen, Jarle (1937-), historiker
105 Sivertsen, Erling (1904-1989), marinbiolog
005 Sivertsen, Jørgen (1889-1970)
126 Skirstad, Otto (1882-1942), advokat

361 Skjelmerud, Halvor (1912-1999), treteknikk
169 Slapgard, Bjarne (1901-1997), forfatter
179 Slettan, Dagfinn (1941-1999), historiker
395 Snuopersjonen Aleksander Kielland Plattformen
136 Solberg, Even (1787-1874), byskriver i Trondheim
184 Solbu, Gerhard S. (1912-2003), teolog, prest
093 Sommerfelt, Axel (1860-1938), lærer, rektor
019 Sonderabteilung Lola
022 Stabell, Gunnar (1885-1964)
396 Storm. Thora (1845-1935), skolebestyrer, kvinnesaksforkjemper
043 Storm, Vilhelm (1835-1913), zoolog, konservator
130 Studentersamfundets interne teater
296 Sundnes, Gunnar (1926-), marinbiolog
186 Suul, Jon (1884-1996), lensmann Levanger, lokalhistoriker
187 Suul, Oddmund (1914-1977), arkitekt, byplansjef Trondheim
035 Svaneapoteket (Trondheim)
154 Svendsen, Mikal (1870-1919), lærer, organist
362 Svensen, Sigurd (1887-1974)
285 Svenska Föreningen Svea
135 Sæter, Lars (1895-1988), stortingsmann, indremisjon
282 Sør-Trøndelag cyklekreds
164 Sør-Trøndelag fylkesbarneråd (avholdslag)
175 Sør-Trøndelag idrettskrets

041 Thams laxexport (Orkanger)
120 Thangstad, Michael (1886-1968), revyforfatter- og skuespiller
314 Thesen, Rolv (1896-1966), litteraturforsker (se også Olsen, Sparre)
342 Thue, Axel (1863-1922), matematiker
059 Tjøttagodset se Brodtkorbske godsarkiv (Tjøtta)
104 Throndhjems Brandforsikringsselskab
009 Throndhjems Theater
045 Tiller, Sigurd O. (1903-1978), førstekonservator og leder for Trøndelag folkemuseum
310 TMV (se Trondheim Mekaniske Verksted A/S)(Ikke ferdig)
259 Trondheim godtemplarkor
279 Trondheim kontor- og dataforening
133 Trondheim kreftforening
172 Trondheim kvartettforening
310 Trondheim Mekaniske Verksted A/S  (Ikke ferdig)
148 Trondheims-Ørn. Avd. damefotball
031 Trondhjem Nationale Scene
017 Trondhjems baker- og konditorlaug
171 Trondhjems biologiske stasjon
156 Trondhjems borgerlige realskole (Se også:Gerhard Schønings skole)
104 Trondhjems Brandforsikringsselskab (Se Throndhjems Brandforsikringsselskab)
290 Trondhjems cementstøberi og entreprenørforretning
025 Trondhjems fiskeriselskab
354 Trondhjems Folkeakademi
108 Trondhjems frisindede venstre
008Trondhjems handelsstands forening
152 Trondhjems historiske forening
107 Trondhjems høiere skolers lærerindeforening
115 Trondhjems indremisjon
102 Trondhjems kvinneråd
015 Trondhjems kvinnesaksforening
113 Trondhjems musikskole
199 Trondhjems slagter- og pølsemakerlaug
098 Trondhjems sparebanks låneindretning

  Trondhjems Teater
 Trondhjems tekniske læreanstalt
  Trondhjems turnforening
 Trondhjemske Brigades private Musik- og Hjelpekasse 
   Tronstad, Leif (1903-1945), kjemiker, motstandsmann 
 Trøndelag medisinske selskap
 Trøndelag potet- og grønnsakgrossisters forening
  Trøndelag potethandleres forening
  Trøndelag tannlægeforening
 Trøndelag Teater
  Trøndernes avholdslag

  U.C.D.
 Udbye, Martin .A. (1820-1889), komponist og lærer
 UFFA (Ungdom for fri aktivitet)
  Ung i dag, gammel i morgen
393 Ragnhild Qvam Utne

 
391 Paul Vernstad

406 Valla, Svein (1948-), bioteknologi

 Vikan Østre, Stjørdalense Trøndelag medisinske selskabs arkiv, eske 20
   Vindheim, Jan Bojer (1945), økologi
  Vogt, Fredrik  (1892-1970) Mekanikk 
 
  Vogt, Johan H. Lie (1858-1932) Mineralogi og geologi   
   Vogt, Thorolf (1888-1958), geologi, mineralogi

   (1888-1958) Mineralogi og geologi.  (1888-1958) Mineralogi og geologi.     (1888-1958) Mineralogi og geologi.  393 Vold, Torleiv (1894-1969), arkitekt
 Vollgaten 1 (Trondheim)
  Vår verden

  Wallem, Fredrik B. (1877-1945), kunsthistoriker
 Wangberg
400  Watts, Inger Selven
  Watzinger Adolf (1879-1959), maskiningeniør
  Weidemann, Fredrik Sommerfeldt (1865-1939), ingeniør
 Wergeland, Harald (1912-1987) Fysikk
 Westin, Sverre (PDF) (1909-1992) Fysikk. 
   Wichstrøm Eystein (1897-1994), sivilingeniør
 Widerøe, Mathias Carstensen (1838-1929), bakemester
 Wieth-Knudsen, Knud (1878-1962), sosialøkonomi, finansvitenskap og rettslære 
  Wormdahl, Gerd

074 Yrkeskvinners klubb i Trondheim

189 Øisang, Ole (1893-1963), pressemann, redaktør og politiker
040 Østbyen sanitetsforening (Trondheim)
161 Øverland, Per (1930-), teolog, lokalhistoriker
076 Øverås, Asbjørn (1896-1966), rektor ved Trondheim katedralskole

315 Aase, Asbjørn (1932-), geograf
012 Aasen, Aksel Olav (1890-)
085 Aasen, Astri (1875-1935), maler, grafiker

408 Aasen, Knut (1928-2011), ingeniør

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Ø Å

Tue, 21 Jul 2015 10:44:47 +0200

Lokalisering

Privatarkivene er fysisk lokalisert på to steder, Gunnerusbiblioteket og Dorabiblioteket.
De eldste arkivene, arkiv nr 1-100b oppbevares på Gunnerusbiblioteket, mens arkiv fra nr 101 og oppover er plassert på Dorabiblioteket.

Ønsker du innsyn i arkivmateriale fra arkiv nr 1-100b, ta en titt på innholdsbeskrivelsen av arkivet og spesifiser hva du ønsker å se i en epost til Gunnerusbiblioteket.
Kontakt oss:
- Telefon: 918 97 859
- Fax: 73 59 09 60
- Epost: spesialsamlingene@ub.ntnu.no

Ønsker du innsyn i arkivmateriale fra arkiv nr 101 og oppover, kan du ta direkte kontakt med Dorabiblioteket enten på epost: dorabib@ub.ntnu.no eller på telefon: 91 89 78 70.

Du kan også søke og bestille arkivmateriale direkte i Arkivportalen: Søk og bestill arkivmateriale i Arkivportalen

Privatarkiv

NTNU UB tar imot privatarkiv:

  • vitenskapelige privatarkiv skapt i Trøndelagsregionen og som er av forskningsmessig relevans for NTNUs fagområder.
  • privatarkiv skapt av nåværende og tidligere ansatte og studenter ved NTNU.
  • privatarkiv etter Trøndelag teater.
  • privatarkiv som hører til samlinger som NTNU Vitenskapsmuseet oppbevarer eller mottar.
  • privatarkiv etter arkitekter og arkitektselskap i Trøndelagsregionen.
  • privatarkiv etter NTNUs samarbeidspartnere som ikke er avleveringspliktige til annen arkivinstitusjon.

Mottatte arkiv blir lagret ved Dorabiblioteket i Arkivsenter Dora.

Ta kontakt med Erlend Lund på telefon 91897870 eller leder ved Spesialsamlingen Ellen Alm på  41274281 om du ønsker å avlevere arkivmateriale.

Kontrakt ved avlevering av privatarkiv