Spesialsamlingene

Manuskript

Spesialsamlingene ved Gunnerusbiblioteket låner ut historisk kildemateriale. Vi har blant annet antikvariske bøker, manuskripter, kart, notetrykk og privatarkiv.

Bøker, manuskript, privatarkiv, noter, teatermanus, kart finner du i BIBSYS.


Finn fram i Spesialsamlingene

Manuskripter

Med manuskript menes håndskrevne dokumenter. Gunnerusbiblioteket har originalmanuskript fra kjente personer som Henrik Wergeland og Bjørnstjerne Bjørnson, av medlemmer i Videnskabsselskabet, håndskrevne brev og reiseskildringer. En del av manuskriptene er digitalisert og de digitale versjonene ligger åpent tilgjengelig med lenke fra BIBSYS Ask.

Søk digitaliserte manuskript

Bildesamlingen - historiske fotografier

Biblioteket har samlet på bilder siden år 1900. Av disse er omtrent 100.000 digitalt tilgjengelige i NTNU UB's bildedatabase. Antallet øker etter hvert som vi digitaliserer.

Vi har arkiv etter yrkesfotografer i Trondheim, amatørfotografier, gaver fra privatpersoner og foreninger, flyfoto, bilder fra NTH/NTNU, Nidarosdomen, portretter, interiør- og eksteriørbilder fra hjem, skoler og arbeidsplasser. 

Hele Norge er representert, noen få bilder er fra utlandet, men hovedtyngden av bildene er fra Midt-Norge og spesielt fra Trondheim. Bildeopplysninger tas imot med takk på epost bilder@ub.ntnu.no.

Besøk også vår blogg:  www.ntnub.no for bilder og nyheter fra samlingene.

Bildesamlingen er for tiden arkivert på Dora.

Søk i bildesamlingen:

 NTNU UB's bildedatabase

Kart

Vi har over 30 000 kart. Av dem er ca 350 håndtegnede manuskriptkart. Kartene er registrert i BIBSYS.

Søk kart i Bibsys - avgrens søket til NTNU Universitetsbiblioteket, hak av for "kart" og søk f.eks. på stedsnavn. 

Musikalier

Musikksamlingen består av både trykte noter (ca 18 000) og håndskrevne musikkmanuskripter. Fra 1700-tallet dreier det seg vesentlig om kammermusikk: komposisjoner og arrangementer av statsmusikant og domkirkeorganist i Trondheim, Johan Daniel Berlin, – og av hans sønn, organist Johan Henrich Berlin, samt andre musikkmanuskripter som har vært i deres eie.
Et annet tyngdepunkt, som utgjør største delen av samlingen, er musikkmanuskripter etter Trondheimskomponisten og organisten Martin Andreas Udbye (1820-99). Alle musikkmanuskripter er registrert i BIBSYS Ask.

Søk noter i Bibsys  - Tips til søkeord: notebok, nodebog, node-bog, nodenbog

Aage Schults notesamling (artikkel)

Bøker utgitt før 1850 og sjeldne bøker - med katalog

Gunnerusbiblioteket har samlet bøker siden oppstarten i 1768, men samlingene er bygd opp av boksamlinger som er eldre. Her finnes bøker fra 1500-tallet og utover. Utgivelser fra 1700-tallet utgjør grunnstammen i samlingen.

Biblioteket har et særlig godt utvalg i engelsk og fransk litteratur fra rundt 1800. I tillegg var biblioteket eneste bibliotek i Norge utenfor København på slutten av 1700- tallet, noe som gjør at danske litteratur fra disse årene er særlig godt dekket. Litteratur trykt før 1850 er kun til bruk ved Spesialsamlingens lesesal. Bibliotekets mest sjeldne bøker er samlet i en egen samling kalt LibriRari. Her finnes førsteutgaver av Tycho Brahe, Descartes og Holberg.

Det Kongelige Norske Videnskabers første trykte katalog (pdf)

Bibliographia Trondhjemiana - bøker om Trondheim utgitt før 1990

Søk i Bibsys

 

Privatarkiv

Vi har rundt 500 privatarkiv. Privatarkiv 1-100 er i Gunnerusbiblioteket, mens resten er plassert på Dorabiblioteket. De fleste privatarkiv er åpne, men vær oppmerksom på at deler av arkivet kan være klausulert.

Søk i privatarkiv:

Alfabetisk liste over privatarkiv - med lenker til Arkivportalen / registratur

Arkivportalen 

Teknologihistorisk arkiv

Arkivalia fra professores emeriti ved NTH og NTNU. Disse arkivene er viktig dokumentasjon av vitenskapshistorie, og vi tar fortsatt i mot slike arkiver.

Søk i teknologihistorisk arkiv (alfabetisk liste)

 

DKNVS - premiesøknader og Skrifter

Premiesøknader til Det kongelige norske videnskabers selskab:

Fra 1772 og mot midten av 1800-tallet utlyste Videnskabsselskabet i Trondheim premier for jordbruksmetoder. Brevsøknader strømmet inn fra hele landet. De originale brevsøknadene er bevart fra årene 1772-1806 og delvis 1810-11.

Søk i premiesøknader til DKNVS

Om premievirksomheten ved DKNVS (artikkel)

 

DKNVS har gitt ut serien "Skrifter" siden 1761. En stor del av "Skrifter" er digitalt tilgjengelig:

DKNVS Skrifter

 

Skillingsviser og leilighetsdikt

Ei skillingsvise er ei vise trykt på billige løsblad eller i hefter og solgt for en billig penge, derav navnet. Det eldste trykket i samlingen er "En ny deilig oc gudelig Vise" fra 1558. De eldste norske trykkene stammer fra 1750 og utover, på den tiden Trondheim fikk eget trykkeri. Biblioteket har en samling på 1507 skillingsviser.

Leilighetsdikt er skrevet til forskjellige anledninger som bryllup, jubileer, rike slekter osv. 

Katalog over våre skillingsviser (pdf)

Søk leilighetsdikt i Bibsys - på ordet leilighetsdikt og sortér for visning av eldste materiale først.

Bryllups- og begravelsesvers

Rikfolk fikk trykket religiøse og personlige minneord i forbindelse med sine bryllup og begravelser. Materialet er hovedsakelig fra 1700-tallets Trondheim, men her finnes også eldre og nyere materiale fra Kristiania og Bergen. Versene er ikke tilgjengelige i Bibsys.

Liste over bryllupsvers - alfabetisk etter person verset angår

Lise over begravelsesvers - alfabetisk etter person verset angår

Teatersamlingen

Vi har en stor teatersamling som går tilbake til 1700-tallet. 
Den eldste delen av samlingen kalles Den Selmerske samling, etter teatersjef Selmer, og er fra før 1937. Den Selmerske samling består av manus, rollehefter, plakater og en del noter. Vi tar fortsatt inn kunstnerisk materiale som teatermanus, plakater, vaskesedler og program til teatersamlingen.

Søk:

Søk manus i Den Selmerske samling 1724-1932 (liste)

Søk rollehefter i Den Selmerske samling (liste)

Vi har også privatarkiver fra eldre teatervirksomhet i Trondheim:  Throndhjems Theater, 1861-1865 i privatarkiv nr 9:

Søk:

Søk i Throndhjems Theater 1861-1865 (registratur)

Det er laget en repertoarfortegnelse (katalog 11) med forfatter, tittel og premieredato for Throndhjems Theater. 

Søk:

Søk i Arkiv fra Trondhjem Nationale Scene, 1911-1927, privatarkiv nr 31 (registratur)

Arkiv fra Trøndelag Teater, 1937- (og eldre teaterhistorisk materiale), privatarkiv nr. 52.

Informasjon om forfatter, tittel på forestillingen og kunstnerisk personale:

Søk:

Trondhjem Nationale Scene og Trøndelag teater : en repertoarfortegnelse 1911-27, 1937-91 (katalog)

Fra 1937 har vi en tilnærmet komplett samling bestående av teatermanus. Fra høsten 2009 har vi også digitale manus. Kontakt personalet dersom du leter etter rollehefter, plakater, vaskesedler og program. Vi har også en del rollebilder (skuespillere på scenen). Teatermodellene oppbevares på Dorabiblioteket.

Søk:

Søk i alle teatermanus ved Trøndelag Teater

Søk i digitale teatermanus ved Trøndelag Teater

Søk i teaterstykker ved Trøndelag Teater 1937-1995

Søk i rollelister ved Trøndelag Teater 1937 - 1989

Heraldisk samling / segl

Biblioteket har en større samling heraldisk litteratur og samling av segl som er festet til brev og andre dokumenter.

Segl i Universitetsbiblioteket i Trondheim (bok, Bokhylla, Nasjonalbiblioteket)

Brevsamlingen

Brevsamlingen består av håndskrevne brev som stammer fra to samlinger:

Thorvald Boecks brev- og autografsamling er digitalisert, men er foreløpig ikke tilgjengelig for publikum. Kontakt Spesialsamlingene for mer informasjon.
DKNVS Brevsamling. Brevene fra de første 100 årene (1760-1860) finnes registrert i katalogen "DKNVS brevsamling", men er også tilgjengelig i en database; se lenka "Søk i DKNVS brev".

Les om Thorvald Boecks bok- og manuskriptsamling (artikkel)

Søk i DKNVS brev

Les om DKNVS brev og arkiv (artikkel)

Diplomer og fragmenter

Diplomer og fragmenter er de eldste dokumentene vi har. 

Diplomer er som regel håndskrevne avtaler mellom to eller flere parter, skrevet på skinn eller papir Det kan dreie seg om økonomiske eller rettslige saker som f.eks. straffbare forhold, arv eller salg av eiendom.

Liste over diplomer fra 1571-1668

Fragmenter er opprinnelig middelalderbøker som ble destruert (særlig i forbindelse med reformasjonen) og brukt som fyllmasse i permer, eller omslag på seinere bøker. Vi kan bl.a. annet finne neumer på slike fragmenter. Neumer var middelalderens form for noter. 

Artikkel om diplomer og fragmenter 

Søk i database over fragmenter ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Begivenhetsprogram, menyer, plakater og Exlibris

  • Begivenhetsprogram / program fra ulike begivenheter i Trondheim
  • Menyer fra høytidelige sammenkomster fra 1856 og framover
  • Plakater
  • ExLibris-merkede bøker

Disse delene av våre samlinger er ukatalogiserte. Kontakt oss dersom du ønsker å se på slike dokumenter.

Våre tjenester

Før du besøker oss

Avtal tidspunkt på forhånd. Dokumenter du ønsker å se må bestilles 1-2 dager før besøket. Dersom materialet skal digitaliseres først, beregner vi inntil 4 ukers leveringstid. Lesesalsreglement og serviceerklæring.

 

Bestille digitalisering av dokumenter

Prisliste for digitalisering av dokumenter

 

Avlevere arkiv til oss

  • Ta kontakt Erlend Lund på telefon 91897870 eller Ellen Alm på 41274281 om du ønsker å avlevere arkivmateriale.
  • Her er våre inntaksvilkår (kontrakt)

 

Utlån til institusjoner:

  • Har du spørsmål om hvordan din institusjon kan låne fra våre spesialsamlinger; send epost til: spesialsamlingene@ub.ntnu.no
  • Kontrakt

ÅpningstiderTil tysk side

Etter avtale: mandag - fredag: 08:30 - 15:00 (til 1.september)

Kontakt oss:

- Telefon: 918 97 859
- Epost: spesialsamlingene@ub.ntnu.no

Besøksadresse:

Spesialsamlingene ligger i 3. etg. i Gunnerusbiblioteket,
Erling Skakkes gt 47C,
inngang fra Kalvskinnsgata 1B.

Postadresse:

NTNU UB
Gunnerusbiblioteket
Spesialsamlingene
N-7491 TRONDHEIM

 

Om oss

Ansatte

Temasider

Utvalgte godbiter fra våre samlinger - og annet av spesiell interesse

Norges dokumentarv - dokumenter fra Spesialsamlingene

DKNVS Skrifter (Det kongelige norske vitenskabers selskabs skrifter) er en av verdens eldste løpende vitenskapelige skriftserie. Samtlige Skrifter fra 1761 til og med 1920, samt 2010-2012 er digitaliserte.

Norges grunnlov  - vi har de to viktigste utkastene. Det Adler-Falsenske grundlovsutkast og Nicolai Wergelands utkast er begge en del av Norges dokumentarv.

Bjørnstjerne Bjørnson  - manuskripter av Bjørnstjerne Bjørnson, f.eks. førsteutkastet til "Ja vi elsker"

Tordenskiolds loggbøker

Camilla Collett  - manuskripter

Fredrikke Marie Qvam - nettutstilling 2013

Arkivet etter Thora Storm finnes nå tilgjengelig digitalt. Bilder av Thora Storm kan søkes opp i Bibsys Galleri

Grunnlovsjubileet 2014 og Trondheim – nettutstilling

Artikler om samlingene

Den siste heksa Kronikk i Adresseavisen av Ellen Alm (11. oktober 2014)

Grunnlovsjubileet sett fra Trondheim Kronikk i Adresseavisen av Ellen Alm (15. februar 2014)

1814 ute og hjemme Kronikk i Adresseavisen av Sølvi Løchen (6. januar 2014)

Pionerer i stemmerettskampen Kronikk i Adresseavisen av Sølvi Løchen (13. februar 2013)

Norges viktigste dokumenter i Trondheim? Kronikk i Adresseavisen av Ellen Alm (4. august 2011)

Bokskattens voktere artikkel i Byavisa (3. mai 2011)

Jeg døer... Tak for mig! kronikk i Adresseavisen av Ellen Alm (13. oktober 2010)

Om håndskriftene artikkel i Spor 2009, nr. 2.

Wergelands håndskrevne manus i Trondheim artikkel i Adresseavisen (18. juni 2008)

Kalveskinn på Kalvskinnet; smukke bokbind i Gunnerusbibliotekets samlinger ved Anne Grønli (2003)

Aage Schultz og hans legat: en notesamling i Universitetsbiblioteket i Trondheim ved Leif Johnsson og Monica Aase (2007)

Gamle håndskrifter - noen eksempler ved Monica Aase (2002)

"Pastorale" kokebøker i Norge på 17- og 1800-tallet ved Karin-Helene R. Hognestad (2003)

Det trykte ord - bokens historie i Norge ved Karin-Helene R. Hognestad (2000)