Spesialsamlingene

Spesialsamlingene oppbevarer og formidler materiale som bilder, manuskripter, kart, notetrykk osv. I tillegg til bøker utgitt før 1850. Dette er materiale som er til bruk ved den lukkede lesesalen i 3. etasje ved Gunnerusbiblioteket. Vi digitaliserer materiale på bestilling og etter egne prioriteringer (prisliste). 

Samlingene er søkbare via BIBSYS, UB Digital, Spesialbasene og Arkivportalen.
Les dette om du planlegger å besøke oss.

 

Spesialsamlingene holder stengt torsdag 18. desember 2014 på grunn av internt seminar.

Spesialsamlingene holder stengt i julen fra 22. desember 2014 - 4. januar 2015.

 

Guide til samlingene

For en oversikt over samlingene våre anbefaler vi deg å lese Guide til Spesialsamlingenes samlinger.

Digitaliserte manuskripter

Spesialsamlingene digitaliserer materialet både etter egne prioriteringer og på publikums bestillinger.

Digitalisert materiale er søkbart i NTNU UB Digital basen.

Et utvalg digitaliserte manuskripter presenteres her.

Trøndelag teater-samlingen, DKNVS Brevregister og Premiesøknader og Bibliographia Trondhjemiana - også kalt Spesialbasene er nå søkbare.

Privatarkiv

En oversikt over privatarkiver finner du her. Arkivene kan også søkes frem i Bibsys og Arkivportalen.

Teknologisk arkiv

Teknologisk arkiv beskriver NTNUs historie

 

Temasider

Fra våre rikholdige og spennende samlinger, kan vi eksempelvis presentere:

Norges dokumentarv - dokumenter fra Spesialsamlingene

DKNVS Skrifter (Det kongelige norske vitenskabers selskabs skrifter) er en av verdens eldste løpende vitenskapelige skriftserie. Samtlige Skrifter fra 1761 til og med 1920, samt 2010-2012 er digitaliserte.

Norges grunnlov  - vi har de to viktigste utkastene. Det Adler-Falsenske grundlovsutkast og Nicolai Wergelands utkast er begge en del av Norges dokumentarv.

Bjørnstjerne Bjørnson  - manuskripter av Bjørnstjerne Bjørnson, f.eks. førsteutkastet til "Ja vi elsker"

Tordenskiolds loggbøker

Camilla Collett  - manuskripter

Fredrikke Marie Qvam - nettutstilling 2013

Arkivet etter Thora Storm finnes nå tilgjengelig digitalt. Bilder av Thora Storm kan søkes opp i Bibsys Galleri

Grunnlovsjubileet 2014 og Trondheim - nettutstilling

ÅpningstiderTil tysk side

Etter avtale: mandag - fredag: 08:30 - 15:30
Les dette om du planlegger å besøke oss.

Kontakt oss:

- Telefon: 918 97 859
- Epost: spesialsamlingene@ub.ntnu.no

Besøksadresse:

Spesialsamlingene ligger i 3. etg. i Gunnerusbiblioteket,
Erling Skakkes gt 47C,
inngang fra Kalvskinnsgata 1B.

Postadresse:

NTNU UB
Gunnerusbiblioteket
Spesialsamlingene
N-7491 TRONDHEIM

Ansatte