Spesialsamlingene

Manuskript

Spesialsamlingene låner ut historisk kildemateriale på vår lesesal i 3. etasje ved Gunnerusbiblioteket. Vi har blant annet antikvariske bøker, manuskripter, kart, notetrykk og privatarkiv.


Spesialsamlingene er stengt i påskeuka. Vi åpner igjen 7. april.

                     God påske!       

 

Finn fram i NTNU UB's samlinger:

Bøker, manuskript, privatarkiv, noter, teatermanus, kart finnes i BIBSYSAage Schultz notesamling finnes i egen katalog.

Besøke lesesalen vår?

Bestill dokumenter 1-2 dager før besøket. Dersom materialet skal digitaliseres først, beregner vi inntil 4 ukers leveringstid. Lesesalsreglement og serviceerklæring.

Prisliste for digitalisering av dokumenter

Donere arkivalia til biblioteket?

  • Ta kontakt Erlend Lund på telefon 91897870 eller Ellen Alm på 41274281 om du ønsker å avlevere arkivmateriale.
  • Her er våre inntaksvilkår (kontrakt)

Utlån til institusjoner

 

Knudtzonsalen

Mer om NTNU UBs samlinger:

Manuskripter

Med manuskript menes håndskrevne dokumenter. Gunnerusbiblioteket har originalmanuskript fra kjente personer som Henrik Wergeland og Bjørnstjerne Bjørnson, av medlemmer i Videnskabsselskabet, håndskrevne brev og reiseskildringer. En del av manuskriptene er digitalisert og de digitale versjonene ligger åpent tilgjengelig med lenke fra BIBSYS Ask.

Bildesamlingen - historiske bilder

Biblioteket har samlet på bilder siden år 1900 og har i dag ca. 1 million enkeltbilder. Av disse er omtrent 100.000 digitalt tilgjengelige, men tallet øker for hver dag som går.

Vi har arkiv etter yrkesfotografer i Trondheim, amatørfotografier, gaver fra privatpersoner og foreninger, flyfoto, bilder fra NTH/NTNU, Nidarosdomen, portretter, interiør- og eksteriørbilder fra hjem, skoler og arbeidsplasser.

Hele Norge er representert, noen få bilder er fra utlandet, men hovedtyngden av bildene er fra Midt-Norge og spesielt fra Trondheim. Bildeopplysninger tas imot med takk.

Besøk også vår blogg www.ntnub.no for bilder og nyheter fra samlingene. Bildesamlingen er for tiden arkivert på Dora.

Kart

Vi har over 30 000 kart, av dem ca 350 håndtegnede manuskriptkart. Kartene er registrert i BIBSYS.

Musikalier

Musikksamlingen består av både trykte noter (ca 18 000) og håndskrevne musikkmanuskripter. Fra 1700-tallet dreier det seg vesentlig om kammermusikk: komposisjoner og arrangementer av statsmusikant og domkirkeorganist i Trondheim, Johan Daniel Berlin, – og av hans sønn, organist Johan Henrich Berlin, samt andre musikkmanuskripter som har vært i deres eie.
Et annet tyngdepunkt, som utgjør største delen av samlingen, er musikkmanuskripter etter Trondheimskomponisten og organisten Martin Andreas Udbye (1820-99). Alle musikkmanuskripter er registrert i BIBSYS Ask.

Bøker utgitt før 1850 og sjeldne bøker - med katalog

Gunnerusbiblioteket har samlet bøker siden oppstarten i 1768, men samlingene er bygd opp av boksamlinger som er eldre. Her finnes bøker fra 1500-tallet og utover. Utgivelser fra 1700-tallet utgjør grunnstammen i samlingen. Biblioteket har et særlig godt utvalg i engelsk og fransk litteratur fra rundt 1800. I tillegg var biblioteket eneste bibliotek i Norge utenfor København på slutten av 1700- tallet, noe som gjør at danske litteratur fra disse årene er særlig godt dekket.Litteratur trykt før 1850 er kun til bruk ved Spesialsamlingens lesesal. Bibliotekets første trykte katalog kan leses i PDF-format. Bibliotekets mest sjeldne bøker er samlet i en egen samling kalt LibriRari. Her finnes førsteutgaver av Tycho Brahe, Descartes og Holberg.

Privatarkiv

Gunnerusbiblioteket har rundt 500 privatarkiv. Privatarkiv 1-100 er på Kalvskinnet, mens resten er plassert på Dora. De fleste privatarkiv er åpne, men vær oppmerksom på at deler av arkivet kan være klausulert.

Teknologihistorisk arkiv

Arkivalia fra professores emeriti ved NTH og NTNU. Disse arkivene er viktig dokumentasjon av vitenskapshistorie, og vi tar fortsatt i mot slike arkiver.

Premiesøknader til DKNVS

Premiesøknader til Det kongelige norske videnskabers selskab:

Fra 1772 og mot midten av 1800-tallet utlyste Videnskabsselskabet i Trondheim premier for jordbruksmetoder. Brevsøknader strømmet inn fra hele landet. De originale brevsøknadene er bevart fra årene 1772-1806 og delvis 1810-11.

Skillingsviser og leilighetsdikt

Biblioteket har en samling på 1507 skillingsviser.
Ei skillingsvise er ei vise trykt på billige løsblad eller i hefter og solgt for en billig penge, derav navnet. Det eldste trykket i samlingen er "En ny deilig oc gudelig Vise" fra 1558. De eldste norske trykkene stammer fra 1750 og utover, på den tiden Trondheim fikk eget trykkeri. Leilighetsdikt er skrevet til forskjellige anledninger som bryllup, jubileer, rike slekter osv.

Bryllups- og begravelsesvers

Rikfolk fikk trykket religiøse og personlige minneord i forbindelse med sine bryllup og begravelser. Materialet er hovedsakelig fra 1700-tallets Trondheim, men her finnes også eldre og nyere materiale fra Kristiania og Bergen.

Teatersamlingen

Vi har en stor teatersamling som går tilbake til 1700-tallet. 
Den eldste delen av samlingen, som kalles Den Selmerske samling, etter teatersjef Selmer, er fra før 1937. Den Selmerske samling består av manusrollehefter, plakater og en del noter.

Vi har også privatarkiver fra eldre teatervirksomhet i Trondheim:  Throndhjems Theater, 1861-1865 i Privatarkiv nr. 9. Det er laget en repertoarfortegnelse (katalog 11) med forfatter, tittel og premieredato for Throndhjems Theater. 

Arkiv fra Trondhjem Nationale Scene, 1911-1927 er i Privatarkiv nr 31

Arkivmateriale fra Trøndelag Teater, 1937- (og eldre teaterhistorisk materiale) finnes i Privatarkiv nr. 52. Det er laget en repertoarfortegnelse (katalog 15) med informasjon om forfatter, tittel, kunstnerisk personale tilknyttet oppsetningen: Trondhjem Nationale Scene og Trøndelag teater : en repertoarfortegnelse 1911-27, 1937-91.

Fra 1937 har vi en tilnærmet komplett samling bestående av manus (fra høsten 2009 har vi også digital manus), og disse kan søkes opp i Bibsys Ask. Kontakt personalet dersom du leter etter rollehefter, plakater, vaskesedler og program. Vi har også en del rollebilder (skuespillere på scenen). Teatermodellene oppbevares på Dorabiblioteket.

Vi tar fortsatt inn kunstnerisk materiale som teatermanus, plakater, vaskesedler og program til teatersamlingen.

Heraldisk samling

Biblioteket har en større samling heraldisk litteratur og samling av segl som er festet til brev og andre dokumenter.

Brevsamlingen

Brevsamlingen består av håndskrevne brev som stammer fra to samlinger:

Thorvald Boecks brev- og autografsamling er digitalisert, men er foreløpig ikke tilgjengelig for publikum. Kontakt Spesialsamlingene for mer informasjon.
DKNVS Brevsamling. Brevene fra de første 100 årene (1760-1860) finnes registrert i katalogen "DKNVS brevsamling", men er også søkbar i databasen Brev.

Se også Ellen Alms artikkel om Thorvald Boeck:

Thorvald Boecks bok- og manuskriptsamling

Diplomer og fragmenter

Diplomer og fragmenter er de eldste dokumentene vi har.  Diplomer er som regel en avtale mellom to parter, skrevet på skinnbrev. Det kan dreie seg om et testamente, en eiendomsoverdragelse eller noe annet.  Fragmenter er opprinnelig middelalderbøker som ble destruert (særlig i forbindelse med reformasjonen) og brukt som fyllmasse i permer, eller omslag på seinere bøker. Vi kan bl.a. annet finne neumer på slike fragmenter. Neumer var middelalderens form for noter. Les hva Monica Aase har skrevet om denne typen materiale.

ÅpningstiderTil tysk side

Etter avtale: mandag - fredag: 08:30 - 15:30

Kontakt oss:

- Telefon: 918 97 859
- Epost: spesialsamlingene@ub.ntnu.no

Besøksadresse:

Spesialsamlingene ligger i 3. etg. i Gunnerusbiblioteket,
Erling Skakkes gt 47C,
inngang fra Kalvskinnsgata 1B.

Postadresse:

NTNU UB
Gunnerusbiblioteket
Spesialsamlingene
N-7491 TRONDHEIM

 

Om oss

Ansatte

Temasider

Utvalgte godbiter fra våre samlinger - og annet av spesiell interesse

Norges dokumentarv - dokumenter fra Spesialsamlingene

DKNVS Skrifter (Det kongelige norske vitenskabers selskabs skrifter) er en av verdens eldste løpende vitenskapelige skriftserie. Samtlige Skrifter fra 1761 til og med 1920, samt 2010-2012 er digitaliserte.

Norges grunnlov  - vi har de to viktigste utkastene. Det Adler-Falsenske grundlovsutkast og Nicolai Wergelands utkast er begge en del av Norges dokumentarv.

Bjørnstjerne Bjørnson  - manuskripter av Bjørnstjerne Bjørnson, f.eks. førsteutkastet til "Ja vi elsker"

Tordenskiolds loggbøker

Camilla Collett  - manuskripter

Fredrikke Marie Qvam - nettutstilling 2013

Arkivet etter Thora Storm finnes nå tilgjengelig digitalt. Bilder av Thora Storm kan søkes opp i Bibsys Galleri

Grunnlovsjubileet 2014 og Trondheim – nettutstilling

Artikler om samlingene

Den siste heksa Kronikk i Adresseavisen av Ellen Alm (11. oktober 2014)

Grunnlovsjubileet sett fra Trondheim Kronikk i Adresseavisen av Ellen Alm (15. februar 2014)

1814 ute og hjemme Kronikk i Adresseavisen av Sølvi Løchen (6. januar 2014)

Pionerer i stemmerettskampen Kronikk i Adresseavisen av Sølvi Løchen (13. februar 2013)

Norges viktigste dokumenter i Trondheim? Kronikk i Adresseavisen av Ellen Alm (4. august 2011)

Bokskattens voktere artikkel i Byavisa (3. mai 2011)

Jeg døer... Tak for mig! kronikk i Adresseavisen av Ellen Alm (13. oktober 2010)

Om håndskriftene artikkel i Spor 2009, nr. 2.

Wergelands håndskrevne manus i Trondheim artikkel i Adresseavisen (18. juni 2008)

Kalveskinn på Kalvskinnet; smukke bokbind i Gunnerusbibliotekets samlinger ved Anne Grønli (2003)

Aage Schultz og hans legat: en notesamling i Universitetsbiblioteket i Trondheim ved Leif Johnsson og Monica Aase (2007)

Gamle håndskrifter - noen eksempler ved Monica Aase (2002)

"Pastorale" kokebøker i Norge på 17- og 1800-tallet ved Karin-Helene R. Hognestad (2003)

Det trykte ord - bokens historie i Norge ved Karin-Helene R. Hognestad (2000)