Spesialsamlingene

Spesialsamlingene oppbevarer og formidler materiale som ikke er vanlige bøker, som bilder, manuskripter, kart, notetrykk osv. I tillegg til bøker utgitt før 1850. Dette er verdifult materiale som er til bruk ved den lukkede lesesalen i 3. etasje ved Gunnerusbiblioteket.  Vi digitaliserer materiale på bestilling og etter egne prioriteringer. 

Samlingene er søkbare via BIBSYS, UB Digital, Spesialbasene og Arkivportalen.
Les dette om du planlegger å besøke oss.

 

 

Spesialsamlingene har redusert service en periode fremover pga bygningsarbeid.

 

 

Finn fram i

Samlingene

- kart, brev, manuskripter, bøker med mer

Spesialsamlingene har en rikholdig og spennende samling.

Guide til samlingene

For en oversikt over samlingene våre anbefaler vi deg å lese Guide til Spesialsamlingenes samlinger.

Digitaliserte manuskripter, kart og bøker

Spesialsamlingene digitaliserer materialet både etter egne prioriteringer og på publikums bestillinger.

Digitalisert materiale er søkbart i NTNU UB Digital basen.

Et utvalg digitaliserte manuskripter presenteres her.

Trøndelag teater-samlingen, DKNVS Brevregister og Premiesøknader og Bibliographia Trondhjemiana - også kalt Spesialbasene er nå søkbare.

Privatarkiv

En oversikt over privatarkiver finner du her. Arkivene kan også søkes frem i Bibsys og Arkivportalen.

Teknologisk arkiv

Teknologisk arkiv beskriver NTNUs historie

Norges dokumentarv

Spesialsamlingene har fire innførsler i Norges dokumentarv - to manuskripter og to arkiv. 

Bjørnstjerne Bjørnson

Gunnerusbiblioteket har en samling manuskripter etter Bjørnstjerne Bjørnson, blant annet originalmanuskriptet til Ja, vi elsker.

Petter Wessel Tordenskiold

Gunnerusbiblioteket har digitalisert Tordenskiolds loggbøker og andre manuskripter.

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs (DKNVS) Skrifter
DKNVS Skrifter er en av verdens eldste løpende vitenskapelige skriftserie. Spesialsamlingene, med bidrag fra DKNVS, digitalisert og publisert samtlige Skrifter fra 1761 til og med 1920, samt 2010-2011. Fram til 1906 er det brukt bokscanner, deretter er det brukt arkmaterscanner.

Utkast til Norges grunnlov

De to viktigste forarbeider til Norges grunnlov finnes i våre samlinger. Det Adler-Falsenske grundlovsutkast og Nicolai Wergelands utkast er begge en del av Norges dokumentarv.

Stemmerettsjubileet 2013

I anledning stemmerettsjubileet og jubileet for Camilla Colletts fødsel har vi digitalisert en del av hennes håndskrifter. Vi har laget en egen side om Collett

Juni 2013 arrangerte vi et seminar om Fredrikke Marie Qvam.

Arkivet etter Thora Storm finnes nå tilgjengelig digitalt. Bilder av Thora Storm kan søkes opp i Bibsys Galleri

Grunnlovsjubileet aktivitetskalender

Grunnlovsjubileet 2014 og Trondheim

I 2014 feiret vi grunnlovens 200-årsjublieum med utstilling på Gunnerusbiblioteket.

 

 

ÅpningstiderTil tysk side

Etter avtale: mandag - fredag: 08:30 - 15:30
Les dette om du planlegger å besøke oss.

Kontakt oss:

- Telefon: 918 97 859
- Epost: spesialsamlingene@ub.ntnu.no

Besøksadresse:

Spesialsamlingene ligger i 3. etg. i Gunnerusbiblioteket,
Erling Skakkes gt 47C,
inngang fra Kalvskinnsgata 1B.

Postadresse:

NTNU UB
Gunnerusbiblioteket
Spesialsamlingene
N-7491 TRONDHEIM