Spesialsamlingenes baser

Spesialsamlingene har gjennom tidene hatt flere registreringssystemer og kataloger. Her ligger et utvalg av våre baser.

Fru Inger til Østeraad teateroppsetning - bilde av to narrer som trekker i sceneteppet

DKNVS brevregistrant

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Brevregistrant 1760-1860; «DKNVS brev»

Basen omfatter ca. 3000 brev fra selskapets første 100 år.  Les mer om DKNVS brev og arkiv

Premiesøknader

Premiesøknader til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs; «Premiesøknader»

Les mer om søknader sendt til DKNVS her

Trøndelag teater – stykker og rollelister

Teaterstykker satt opp ved Trøndelag teater 1937-1995; «Trøndelag teater»

Rollelister fra stykker satt opp ved Trøndelag teater 1937-1989; «Trøndelag teater - roller»

Bibliographia Trondhjemiana – litteratur om Trondheim trykket før 1990

Digitalisert versjon av Wilhelm K. Størens bibliografi over Trondheim;  «TROBIB»