Utlån av videokonferanserom

Ved biblioteket Dragvoll tilbyr vi utlån av videokonferanserom

Rommet er utstyrt med PC, dokumentkamera og smartboard. Enkel oppkobling for bærbar pc.

Rommet har plass til opptil 40 personer
Adresse: NTNU Dragvoll kursrom 6575 bygg 6b

IP adresse: 129.241.20.100
Utstyr: Polycom HDX 8000 HD

Ansatte ved NTNU kan benytte seg av utstyret gratis. Biblioteket ordner med det tekniske.

Eksempler på bruksområder for videokonferanse er undervisning, muntlig eksamener, disputaser, prosjektmøter, jobbintervju o.l.

Er dette av interesse for deg? Ta kontakt med oss for mer informasjon og reservasjon av videokonferanserommet.

Andre rom med videokonferanseutstyr ved NTNU

Videokonferanserommet ved Biblioteket Dragvoll. Foto: Linda Østbye NTNU Universitetsbiblioteket