Prisliste

Studenter og ansatte ved NTNU og samarbeidspartnere med spesielle avtaler om bibliotektjenester regnes som interne brukere.

Lån

Studenter
1) 2)

Ansatte
2)

Bibliotek, bedrifter, institusjoner og deres ansatte

Private brukere innen næringsvirksomhet

 

Private brukere

(ikke næringsvirksomhet)

1) 2)

Lån levert fra NTNU UB's samlinger

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Dokument fra andre bibliotek 2)

Gratis

Gratis

250,-

75,- (henting)
150,- (sending)

Artikkelkopier

   

 

 

Artikkelkopi levert fra NTNU UB's samlinger

Gratis

Gratis

60,-

60,-

Artikkelkopi fra andre bibliotek 2)

Gratis

Gratis

250,-

150,-

 

Biblioteket sender regning kvartalsvis for artikkelkopier og innlån.

  1. Det forventes at studenter som hyppig besøker studiestedet, eller som bor i Trondheim, Klæbu, Melhus, Malvik, Skaun, Stjørdal henter sine lån i ett av NTNU UBs  bibliotek. For øvrig sendes lån. Returporto dekkes av låner. Det samme gjelder private brukere (ikke næringsvirksomhet).
  2. Det tas forbehold om betaling for interne brukere, evt høyere pris for eksterne brukere dersom dokumentet ligger over vanlig prisnivå Dette gjelder for eksempel kommersielle leverandører, for patenter, standarder, dr-avhandlinger mv.

01.09.2013