Hvem kan låne?

NTNU Universitetsbiblioteket er et offentlig bibliotek; alle kan låne fra våre samlinger. Våre primærbrukere er studenter og ansatte ved NTNU og bibliotekets avtalepartnere.

For å låne eller bestille litteratur må du være registrert som låner hos oss.

Lånekort

Låneregler

Hva kan du låne?

De fleste dokumenter i våre samlinger er til utlån. Lån er gratis.

Unntak finnes:

  • Oppslagsverk, spesielt verdifulle dokumenter og materiale utgitt før 1900 lånes som regel ikke ut.
  • Begrensninger på lån fra noen av samlingene og materialtyper fastsettes imidlertid av det enkelte bibliotek. Se Dragvoll og Gunnerusbiblioteket

Hva kan du låne fra andre bibliotek

Hvis vi ikke har materiale du trenger kan vi bestille fra andre bibliotek.

Dette er gratis for våre primærbrukere, men medfører kostnader for eksterne brukere

Bestille lån og kopi

Priser