Dorabiblioteket

Illustrasjonsbilde/FOTO

NTNU Universitetsbiblioteket etablerte i 2001 et felles fjernmagasin i Dora 1.  23. oktober 2006 flyttet vi inn i nye kontorer i Arkivsenteret. I Arkivsenteret deler vi publikumsarealer med Statsarkivet i Trondheim , Trondheim byarkiv og IKA Trøndelag iks.

Arkivsenteret Dora har en felles hjemmeside[Facebook ikon]  Følg Arkivsenteret på Facebook.

Last ned brosjyre om Arkivsenteret Dora
 

DIGITALE FORTELLINGER OG NETTUTSTILLINGER

Hvordan ville verden vært uten arkiv?

filmDet spørres det om i denne filmen som inngår  i utstillingen «Arkivene-demokratiets grunnpilar» som åpnet 11. mars ved Arkivsenteret Dora. Det er en stumfilm som er laget av elevbedriften Uniq ved Charlottenlund vgs. Til filmen

I anledning arkivenes dag 2013 med tema "Stemmer" har Dorabiblioteket laget 3 digitale fortellinger som er publisert på nettstedet Digitalt fortalt Marit Olsdatter 19 år dømt til døden, Heltedåd ved Florø, Mannlig hushjelp.

Maidager 1945 - en bildekavalkade over fredsstemmningen i trøndelag.

Nasjonens hukommelse

I arkivene ligger Norges historie lagret-på godt og vondt, og er en viktig del av vår felles hukommelse. Denne inspirasjonsfilmen på You Tube forteller hvorfor vi trenger arkivene og litt om hva du kan finne der.

APPER: * Finn oldemor på mobilen  * Arkivportalen

FNs INTERNASJONALE ÅR

2014 er erklært som Internasjonalt år for krystallografi.

2013 er internasjonalt år for vannsamarbeid og for quinoa

NORGES DOKUMENTARV
Dora- og Gunnerusbiblioteket har 4 dokumenter inne på Norges Dokumentarv-liste. Det gjelder originalmanuskriptet Ja, vi elsker!, Grunnlovsutkastene, arkivet etter Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og arkivet etter arkitekt Sverre Pedersen. Les mer om dokumentene

Samarbeidsprosjekter som Dorabiblioteket har deltatt i:                                                  "Vendepunkt"  og   "Er det sant?"  er to prosjekter som retter seg mot ungdomsskolen og videregående skole og formidles gjennom Den kulturelle skolesekken.

Arkiv

På Dorabiblioteket oppbevarer NTNU Universitetsbiblioteket teknologihistoriske arkiv og privatarkiv mottatt etter 1984.

Arkiv

På Dorabiblioteket oppbevarer NTNU Universitetsbiblioteket teknologihistoriske arkiv og privatarkiv mottatt etter 1984.

  • Fra privatarkiv nr. 101 og fremover (og i tillegg diverse supplementer).
  • Alle nyinnkomne arkiv blir plassert på Dora
  • Privatarkiv nr. 75, Kjeldsbergarkivet
  • Teknologihistoriske arkiv

NTNU Universitetsbiblioteket registrerer sine privatarkiv i Bibsys (søkbar på arkivskaper i Bibsys ASK). Unntak: Sverre Pedersen arkiv er registrert fullt ut i Bibsys og i trykt katalog.

Privatarkivene legges i tillegg inn i Asta slik at de blir søkbare og kan bestilles i Arkivportalen

Arkiver lagt ut på arkivportalen: 
2013
2012
2011
2010

Arkivtilvekster:
2013

 

NTNU Universitetsbiblioteket tar i mot og oppbevarer:

  • Vitenskapelige privatarkiv skapt i Trøndelagsregionen og som er av forskningsmessig relevans for NTNUs fagområder
  • Privatarkiv skapt av nåværende og tidligere ansatte og studenter ved NTNU
  • Privatarkiv etter Trøndelag teater
  • Privatarkiv som hører til samlinger som NTNU Vitenskapsmuseet oppbevarer og mottar
  • Privatarkiv etter arkitekter i Trøndelagsregionen
  • Privatarkiv etter NTNUs samarbeidspartnere som ikke er avleveringspliktige til annen arkivinstitusjon

Ønsker du å avlevere et arkiv til oss, ta kontakt med oss.

Bilder

Biblioteket har samlet på bilder helt siden år 1900 og har ca. 500 000 bilder/negativer. NTNU Universitetsbibliotekets  bildesamlinger.

Bilder

Biblioteket har samlet på bilder helt siden år 1900 og har ca. 500 000 bilder/negativer. NTNU Universitetsbibliotekets  bildesamlinger.

Biblioteket har samlet på bilder helt siden år 1900 og har ca. 500 000 bilder/negativer. Bare en liten del av bildene er foreløpig elektronisk tilgjengelig, men basen er under utvikling og nye bilder kommer stadig til.

1. sept. 2007 satte NTNU Universitetsbiblioteket i gang et digitaliseringsprosjekt som skal gjøre NTNU Universitetsbibliotekets bildesamlinger tilgjengelig på nett.

Digitaliseringsprosjektet er betjent fra Dora, tel 735-90086, hvor fagansvarlig for prosjektet er plassert.

Til desember 2009 er ca 70.000 av 500.000 bilder tilgjengelig i bibliotekets bildebase, BIBSYS Galleri.

Bildesamlinger som er ferdig registrert:

* Fotograf Peder O.Aunes nitratnegativer fra perioden 1910-32, er ferdig skannet og registrert.

* Fjellanger Widerøes sort/hvitt bilder er ferdig registrert.

* Prospektene i Hassels arkiv er skannet og registrert.

* Gløersens samling

* Portrettarkivet etter Anton Røske

 

Prosjektleder for prosjektet er Stein Johansen

Helhetlig faglig koordinering og oppfølging Inger Johanne Glasø Røkke

Bøker og tidsskrifter

Dorabiblioteket oppbevarer NTNU Universitetsbibliotekets eldre bøker og tidsskrifter.

Bøker og tidsskrifter

Dorabiblioteket oppbevarer NTNU Universitetsbibliotekets eldre bøker og tidsskrifter.

Bøker og tidsskrifter                                                                                                                                                                                                       Dorabiblioteket oppbevarer NTNU Universitetsbibliotekets eldre bøker og tidsskrifter og mye av den eldre tekniske litteraturen er her. Du kan bestille lån og kopier via Bibsys. Vi mottar lån og kopibestillinger fra studenter og ansatte ved NTNU og fra bibliotek o.a. i inn- og utland.

Vi bestiller inn litteratur fra andre NTNU Universitetsbibliotek til brukerne på Arkivsenterets lesesal.

Lokal- og slektshistorie

Arkivsenteret får du adgang til Statsarkivets, Byarkivets, IKAs og UB's samlinger.

Lokal- og slektshistorie

Arkivsenteret får du adgang til Statsarkivets, Byarkivets, IKAs og UB's samlinger.

Arkivene, bibliotekene og museene ønsker å gjøre sine kataloger og deler av samlinger tilgjengelig for alle gjennom digitalisering.All slektslitteratur ved NTNU Universitetsbiblioteket er søkbar i BIBSYS på forfatter, tittel og/eller slektsnavn.Fra 1980 gikk UB fra å registrere nyinnkommet litteratur i kortkatalogene til å registre i BIBSYS. De gamle kortkatalogene er nå under konvertering til BIBSYS.

Universitetsbiblioteket har en stor bildedsamling .

Nyttige lenker:

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Digitalarkivet  Arkivverkets kanal for å publisere digitalt arkivmateriale i bilde-, tekst- og databaseformat

Digitale aviser på Nasjonalbiblioteket (f.eks.: Adresseavisen)

DIS-Norge

Dokumentasjonsprosjektet inneholder mange databaser fra ulike arkiver og samlinger, manuskripter, kataloger, hefter, bøker eller arkivkort innen blant annet stedsnavn, etnografi mm.

Formidlingsnettet - formidling av arkiv

Gjenreisingsbyer

Kildenett er en historisk kilde- og kunnskapsbase for Trøndelag beregnet på ungdoms- og videregående skoler som ble lansert i mai 2007.

Musikkarvprosjektet

Nettavis "Slekt Norge"

Norsk Slektshistorisk Forening

Norsk Lokalhistorisk Institutt  nettsted finner du oversikt over lokalhistorisk kildemateriale.

Samisk database

Trondhjem Adressebok, fra 1888

WikiStrinda er Strinda historielags leksikon

Arrangement:

Arkivsenteret arrangerer temakvelder og Arkivenes dag. Arrangementene kunngjøres på Arkivsenterets hjemmeside.

Lokalhistorisk uke (lenke til www.nt.fylkesbibl.no/lokalhistoriskuke/) er et samarbeidstiltak innen ABM-sektoren i Trøndelag.

Kunnskapskalenderen gir deg en en tilnærmet samlet oversikt over planlagte, populærvitenskapelige arrangement i vår landsdel.

På Kulturkalenderen får du vite hva som skjer innen kulturlivet i Norge.

og hva som skjer innen kulturlivet i Trøndelag

Lesesal og kafé

60 leseplasser, 5 forskerceller, kafé...

Lesesal og kafé

60 leseplasser, 5 forskerceller, kafé...

Lesesalen på Arkivsenteret
Arkivsenterets lesesal har 60 lesesalplasser som er fordelt på tre rom og 5 forskerceller. Arkivsaker og annet materiale som du ønsker å se, kan enten bestilles ved å kontakte oss på forhånd eller i skranken i 3. etasje. Bestiller du i skranken, skjer hentingen innen en halv time etter at materialet er bestilt. Det er ikke lov å ha med vesker og yttertøy, mat og drikke inn på lesesalen. Det er garderobe og skap i 1. etasje.

Kafé
Kafeen i 4. etasje serverer varm lunsj, salat, kaffe, brød m.m. mellom kl. 10.30 og 12.30 mandag - fredag.

Besøksadresse:
Maskinistgt.1, Arkivsenteret:

Tlf: 73590080/-84/-85/-86/-87
Fax: 73596011
dorabib@ub.ntnu.no

Påsken 2014, uke 16 Åpningstider:

mandag og tirsdag: 09.00-15.00, onsdag: stengt

Fra 2014 er lesesalen kveldsåpen kun på torsdager.

 

Åpningstider fra 1. september

Mandag, Tirsdag og Onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-18.00
Fredag 09.00-15.00
Lørdag Stengt

Ingen henting av bøker/arkivsaker etter kl. 14.30 

Sommeråpningstider

1. juni - 31. august:

Mandag - Fredag 09.00-15.00
Lørdag Stengt

Adresser | Ansatte | Bussruter | Kart

Aviser
Aviser i Dorabiblioteket                    Aviser-Nasjonalbiblioteket    Atekst *                                                                                                                                              Library Press Display

* Tjenesten er BARE tilgjengelig fra UBs lesesaler/publikumsPCer
 

Teatermodeller
UB har en avtale med Trøndelag teater om at vi får avlevert, oppbevarer og tilgjengeliggjør kunstnerisk materiale fra teateret. Teatermodellene oppbevares på Dorabiblioteket, mens resten er på Gunnerusbiblioteket.