Dorabiblioteket

Illustrasjonsbilde/FOTO DorabiblioteketNTNU Universitetsbiblioteket etablerte i 2001 et felles fjernmagasin i Dora 1. 

I oktober 2006 ble Arkivsenteret Dora etablert og NTNU UB Dorabiblioteket deler nå kontor- og publikumslokaler med Statsarkivet i Trondheim , Trondheim byarkiv og IKA Trøndelag iks.

 


Arkiv

Dorabiblioteket forvalter Teknologihistorisk arkiv og en rekke privatarkiv. 
Arkivene registreres både i Arkivportalen og i BIBSYS. Les mer om NTNU UBs arkiv

Aviser, bøker og tidsskrifter

Dorabiblioteket oppbevarer en rekke trykte aviser som kan brukes på vår lesesal. I våre lokaler tilbyr vi tilgang til Atekst, Nasjonalbibliotekets digitaliserte aviser og utenlandske aviser via Library Press Display.

Dorabiblioteket oppbevarer eldre bøker og tidsskrifter for NTNU UB. Lån og kopier fra andre bibliotek bestilles i BIBSYS.

Bilder 

NTNU UBs Bildesamling holder til på Dora.
Trondheimsbilder.no er en felles base over historiske bilder fra Trondheim.

Kafé

Arkivsenterets kafé server drikke, varm og kald mat, og holder åpent mellom 10:30 - 12:30 mandag til fredag

Lesesal og forskerkontor

Arkivsenteret har 60 lesesalsplasser og 5 forskerkontorer. Les mer om Arkivsenterets lesesal her.

Lokal- og slektshistorie

Har du slekt i Trøndelag eller bare veldig interessert i lokalhistorie er Dorabiblioteket og Arkivsenteret Dora stedet for deg. Les mer om NTNU UBs lokal- og slekshistoriske kilder her.

Norges dokumentarv

 

Norges dokumentarv logo

Les mer om NTNU UBs innførsler i  Norges dokumentarv.

Utstillinger og prosjekter

Arkivsenteret Dora jobber aktivt med formidling av  våre samlinger og har jevnlige utstillinger og arrangementer både i våre lokaler og på nett.
Les mer om utstillinger og prosjekter.

Lokal- og slektshistorie

Arkivsenteret får du adgang til Statsarkivets, Byarkivets, IKAs og UB's samlinger.

Lokal- og slektshistorie

Arkivsenteret får du adgang til Statsarkivets, Byarkivets, IKAs og UB's samlinger.

Arkivene, bibliotekene og museene ønsker å gjøre sine kataloger og deler av samlinger tilgjengelig for alle gjennom digitalisering.All slektslitteratur ved NTNU Universitetsbiblioteket er søkbar i BIBSYS på forfatter, tittel og/eller slektsnavn.Fra 1980 gikk UB fra å registrere nyinnkommet litteratur i kortkatalogene til å registre i BIBSYS. De gamle kortkatalogene er nå under konvertering til BIBSYS.

Universitetsbiblioteket har en stor bildedsamling .

Nyttige lenker:

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Digitalarkivet  Arkivverkets kanal for å publisere digitalt arkivmateriale i bilde-, tekst- og databaseformat

Digitale aviser på Nasjonalbiblioteket (f.eks.: Adresseavisen)

DIS-Norge

Dokumentasjonsprosjektet inneholder mange databaser fra ulike arkiver og samlinger, manuskripter, kataloger, hefter, bøker eller arkivkort innen blant annet stedsnavn, etnografi mm.

Formidlingsnettet - formidling av arkiv

Gjenreisingsbyer

Kildenett er en historisk kilde- og kunnskapsbase for Trøndelag beregnet på ungdoms- og videregående skoler som ble lansert i mai 2007.

Musikkarvprosjektet

Nettavis "Slekt Norge"

Norsk Slektshistorisk Forening

Norsk Lokalhistorisk Institutt  nettsted finner du oversikt over lokalhistorisk kildemateriale.

Samisk database

Trondhjem Adressebok, fra 1888

WikiStrinda er Strinda historielags leksikon

Arrangement:

Arkivsenteret arrangerer temakvelder og Arkivenes dag. Arrangementene kunngjøres på Arkivsenterets hjemmeside.

Lokalhistorisk uke (lenke til www.nt.fylkesbibl.no/lokalhistoriskuke/) er et samarbeidstiltak innen ABM-sektoren i Trøndelag.

Kunnskapskalenderen gir deg en en tilnærmet samlet oversikt over planlagte, populærvitenskapelige arrangement i vår landsdel.

På Kulturkalenderen får du vite hva som skjer innen kulturlivet i Norge.

og hva som skjer innen kulturlivet i Trøndelag

Besøksadresse:
Maskinistgt.1, Arkivsenteret:

Tlf: 73 59 00 80/-84/-85/-86/-87
Fax: 73 59 60 11
dorabib@ub.ntnu.no

Åpningstider 1. juni - 31. august:

Mandag - fredag 09.00-15.00
Lørdag Stengt

Ingen henting av bøker/arkivsaker etter kl. 14.30

Adresser | Ansatte | Bussruter | Kart

Aviser
Aviser i Dorabiblioteket                    Aviser-Nasjonalbiblioteket    Atekst *                                                                                                                                              Library Press Display

* Tjenesten er BARE tilgjengelig fra UBs lesesaler/publikumsPCer
 

Teatermodeller
UB har en avtale med Trøndelag teater om at vi får avlevert, oppbevarer og tilgjengeliggjør kunstnerisk materiale fra teateret. Teatermodellene oppbevares på Dorabiblioteket, mens resten er på Gunnerusbiblioteket.