Bestille lån og kopi

Slik kan du bestille/reservere bøker og artikler.
(Husk å undersøke om dokumentet finnes elektronisk før du bestiller

 

Bøker og artikler fra BIBSYS Ask

 • Søk opp boka/tidsskriftet i BIBSYS Ask
 • Finnes boka ved eget bibliotek, kan du hente den selv. (Se hyllekart)
 • Er den utlånt eller finnes ved et annet bibliotek, velg
  "BBestillestill/Reserver"
 • Skriv inn LåntakerID/lånenummer og etternavn
 • Kryss av dersom du ønsker viderebestilling fra annet bibliotek
 • Artikkel fra tidsskrift? Fyll ut artikkelfeltene. Se Prisliste
 • Hvis ditt arbeidssted skal dekke kostnadene, kontakt administrasjonen der du jobber 
 • Velg "Send bestilling"

NB Får du ikke treff på det du søker etter, kan du likevel bestille: 

Ønsker du bestille et dokument som ikke finnes i bibliotekbasen?

Bestillingen sendes til det biblioteket du er registrert som låner.

Når boka/artikkelen kan hentes på ditt bibliotek, får du en hentebeskjed.
Hentebeskjed sendes normalt via SMS.
(Ansatte vil som regel få bestilt materiale sendt i internposten.)

Der Kopinor/avtaler gir oss lov til det, vil vi scanne bestilt materiale å sende til den e-post adressen du er registrert med i vårt låntakerregister.

Artikler fra databaser/e-tidsskrifter

Tilgang til alle databaser og e-tidsskrift ved NTNU UB, får du fra vår nettside.

 •  Søk i aktuell database. Fagsidene eller VIKO kan hjelpe deg å velge database
 •  Velg artikkel og klikk NTNU -knappen:
 •  Hvis NTNU UB har abonnement, får du tilgang til artikkelen
 • Hvis ikke tilgang eller NTNU-knapp, kan du bestille via BIBSYS Ask (se over)