Om Universitetsbiblioteket

 

Om biblioteket

100 års Jubileet i 2012  

Plandokumenter og strategier

 

Årsmeldinger

 

Statistikk  
Samarbeidspartnere  
Rapport: "Tidsskrifter - innspill til ny samlingspolitikk for NTNU UB"  

 

Bruk av biblioteket

Lånekort

For å kunne låne litteratur ved våre utlånsstader eller bestille lån og kopiar online i BIBSYS, må du vere registrert som låntakar ved UB.

Låneregler

Når du registrerer deg som låner ved Universitetsbiblioteket i Trondheim skriver du under på at du er kjent med lånereglene. Hvilke rettigheter og plikter har du?

 

  

Mine lån og bestillingar

Logg inn på BIBSYS og se hva du har lånt etc. 
Brukerveiledning

 

Praktisk informasjon

Utskrift/kopier Kvoter på utskrift og kopiering for studenter

Åpningstider

Bibliotekenes åpningstider

Prisliste

Priser for interne og eksterne brukere.

Kontakte oss?

Her finner du informasjon om hvordan du kan kontakte oss.

FAQ

Hvordan få tilgang til UBs ressurser.

Alfabetisk Indeks

Alfabetisk oversikt over UBs nettsider.