Faculty of Natural Sciences and Technology

Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT)

Kurs som krever påmelding/Courses that need registration

Kursbeskrivelse/Course description Tid/Time Målgruppe/Target group Sted/Place Påmelding/Registration
2-dagers kurs i Informasjonssøking for PhDer 27-28/10
08.30-15.30 hver dag
PhD kandidater
(IVT, IME, NT, AB og IØT)
Rom 412,  Hovedbygget, GLØS

Påmelding
Avmelding

2-days Information and Retrieval Course for international PhDs 3 and 5/11
08.30-15.30 each day
International PhDs Room 412, Main building, GLØS

Registration
Cancelling

         
         
         

 

Lukkede kurs/Closed courses

Kursbeskrivelse/Course description Tid/Time Målgruppe/Target group Sted/Place
Realfagbiblioteket holder en rekke kurs i samarbeid med NT-fakultetet. Informasjon om disse kursene gis oftest til studentene via instituttet