Faculty of Natural Sciences and Technology

Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT)

Kurs som krever påmelding/Courses that need registration

Kursbeskrivelse/Course description Tid/Time Målgruppe/Target group Sted/Place Påmelding/Registration
       

 

Lukkede kurs/Closed courses

Kursbeskrivelse/Course description Tid/Time Målgruppe/Target group Sted/Place
Realfagbiblioteket holder en rekke kurs i samarbeid med NT-fakultetet. Informasjon om disse kursene gis oftest til studentene via instituttet