Faculty of Natural Sciences and Technology

Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT)

Kurs som krever påmelding/Courses that need registration

 

Kursbeskrivelse/Course description Tid/Time Målgruppe/Target group Sted/Place Påmelding/Registration
2-dagers kurs i Informasjonssøking for PhDer 27-28/10
08.30-15.30 hver dag
PhD kandidater
(IVT, IME, NT, AB og IØT)
Rom 412,  Hovedbygget, GLØS

Påmelding
Avmelding

2-days Information and Retrieval Course for international PhDs 3 and 5/11
08.30-15.30 each day
International PhDs Room 412, Main building, GLØS

Registration
Cancelling

         
         
         

 

Lukkede kurs/Closed courses

Kursbeskrivelse/Course description Tid/Time Målgruppe/Target group Sted/Place
Realfagbiblioteket holder en rekke kurs i samarbeid med NT-fakultetet. Informasjon om disse kursene gis oftest til studentene via instituttet,      
Orientering om biblioteket i NT-fakultetets infomøte for nye realfagstudenter 13.08. fra kl. 14. Nylig immatrikulerte realfagstudenter

R1, Realfagbygget

Orientering om biblioteket i NT-fakultetets infomøte for nye sivingstudenter 13.08. fra kl. 13. Nylig immatrikulerte sivingstudenter (NT) R2, Realfagbygget
Informasjonssøking inngår i faget TMT4122 (generell og organisk kjemi lab). Forelesning om infosøking, hovedvekt på sentrale kilder innen uorganisk og generell kjemi. Deretter veiledning i Realfagbiblioteket. 19.08. kl. 14.15 - 18 2. årskursstudenter studieretning industriell kjemi og bioteknologi

Forelesning R9, Realfagbygget kl. 14.14 - 16.

Veiledning Realfagbiblioteket kl. 16.15 - 18.

 

Kurs i litteratursøking/-håndtering inkl. EndNote 21.08. kl. 8.30 - 12 Masterstudenter inst for kjemi Kursrom, Realfagbiblioteket
Library services 21.8 kl 13.15-14.00 Masterstudenter, inst. for biologi S5
Information retrieval course incl. EndNote (English) 22.08. kl. 9.15-13 International master students. department of chemistry Natural Sciende library teaching room
Kurs i litteratursøking-/håndtering inkl. EndNote 25.08. kl. 9.15 - 13.30 5. årskurs inst for materialteknologi. Gruppe 1 og 2 Kursrom, Realfagbiblioteket
Kurs i litteratursøking-/håndtering enkl. EndNote 26.98. kl. 9.15-13.30 5.årskurs inst for materialteknologi Gruppe 3 og 4. Kursrom. Realfagbiblioteket
Information retrieval course incl. EndNote 27.08. kl 9.15 - 13.30 International master students Department of materials science and engineering. Group 5 and 6. Natural Science Library teaching room
Information about library services. (Faculty information meeting for new international master students) 25.08. kl. 14.15 New international master students Faculty of Natural Scince and technology R3, Natural Science building.
Library services 28.08 kl 08.30-11.00 International master students, Inst. Biology Natural Science Library teaching room
EndNote, introduksjonskurs 29.08, kl 09.15-11.00 Masterstudenter biologi Kursrom Realfagbiblioteket
Kurs i litteratursøking/-håndtering inkl. EndNote 02.09. kl. 9.15-13.30 5.årsk.siv.ing, 5. årsk. realfag, 4. årsk. realfag Inst. for bioteknologi Kursrom Realfagbiblioteket
Kurs i litteratursøking/-håndtering inkl EndNote 04.09. kl. 9.15 - 13.30 5.årsk.siv.ing., 5.årsk. realfag, 4.årsk. realfag Inst for bioteknologi Kursrom, Realfagbiblioteket
Kurs i Litteratursøking 9/9, 9.15-11 Master + siving (Fysikk) Realfagbibl., undervisningsrom
Kurs i Litteratursøking

10/9, 9.15-11

Master + siving (Fysikk) Realfagbibl., undervisningsrom
Information Retrieval Course (English) 10/9, 13.15-15 Master + siving  students (Physics) Natural Science Library - teaching room