Faculty of Engineering Science and Technology

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Kurs som krever påmelding/Courses that need registration

 

Kursbeskrivelse/Course description Tid/Time Målgruppe/Target group Sted/Place Påmelding/Registration
       

 

Litteratursøkekurs for IVT og IME-studenter

27. august

kl. 09.00 - 11.00

Prosjekt- og masterstudenter

Rom 412

Hovedbygget, Gløshaugen

Registrering

Avmelding

Litteratursøkekurs for IVT og IME-studenter

2. september

kl. 13.00-15.00

Prosjekt- og masterstudenter

Rom 412

Hovedbygget, Gløshaugen

Registrering

Avmelding

Information Retrieval Course for IVT/IME Students

4th. september

kl. 09.00-11.00

Project- and master students

Room 412

Main Building, Gløshaugen

Registration

Cancelling

IInformation Retrieval Course for IVT/IME/IøT Students 8. September
09.15-11.00
Project- and master students Room 412 Main Building,  Gløshaugen

Registration

Cancelling

Litteratursøkekurs for IVT og IME-studenter 8. september kl: 13.00-15.00 Prosjekt- og masterstudenter

Rom 412

Hovedbygget, Gløshaugen

Registrering

Avmelding

Litteratursøkekurs for IVT og IME-studenter

9. september

kl.09.00-11.00

Prosjekt- og masterstudenter

Rom 412

Hovedbygget, Gløshaugen

Registrering

Avmelding

Information Retrieval Course for IVT/IME Students 10th September kl. 13.00-15.00 Project- and master students

Room 412

Main Building, Gløshaugen

Registration

Cancelling

Litteratursøkekurs for IVT og IME-studenter

11. september

kl. 09.00-11.00

Prosjekt- og masterstudenter

Rom 412

Hovedbygget, Gløshaugen

Registrering

Avmelding

 

Lukkede kurs/Closed courses

Kursbeskrivelse/Course description Tid/Time Målgruppe/Target group Sted/Place
Information Retrieval Course with EndNote (Marine) 21/8, 12.15-15 Prosjekt + masterstud T1, Marine