Faculty of Engineering Science and Technology

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Kurs som krever påmelding/Courses that need registration

 

Kursbeskrivelse/Course description Tid/Time Målgruppe/Target group Sted/Place Påmelding/Registration
2-dagers kurs i Informasjonssøking for PhD kandidater 13-14/4
kl. 08.30-15.30
PhD kandidater Rom 412, Hovedebygningen, GLØS
 

Påmelding

Avmelding

2-day Course in Information Rterieval for PhD Candidates 15-16/4
kl. 09.30-15.30
PhD candidates Room 412, Main Building, GLØS

Registration

Cancelling

       

 

 

Lukkede kurs/Closed courses

Kursbeskrivelse/Course description Tid/Time Målgruppe/Target group Sted/Place