Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical Engineering

Kurs for Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk (IME)

Kurs som krever påmelding/Courses that need registration

 

Kursbeskrivelse/Course description Tid/Time Målgruppe/Target group Sted/Place Påmelding/Registration
       

 

2-dagers kurs i Informasjonssøking for PhDer 27-28/10
08.30-15.30 hver dag
PhD kandidater
(IVT, IME, NT, AB og IØT)
Rom 412,  Hovedbygget, GLØS

Påmelding
Avmelding

2-days Information and Retrieval Course for international PhDs 3 and 5/11
08.30-15.30 each day
International PhDs Room 412,  Main building, GLØS

Registration

Cancelling

         

 

Lukkede kurs/Closed courses

Kursbeskrivelse/Course description Tid/Time Målgruppe/Target group Sted/Place