Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical Engineering

Kurs for Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk (IME)

Kurs som krever påmelding/Courses that need registration

 

Kursbeskrivelse/Course description Tid/Time Målgruppe/Target group Sted/Place Påmelding/Registration
       

 

Litteratursøkekurs for IVT og IME-studenter

27. august

09.00 - 11.00

Prosjekt- og masterstudenter Rom 412 Hovedbygget, Gløshaugen

Registrering

Avmelding

Litteratursøkekurs for IVT og IME-studenter

2. september

kl: 13.00-15.00

Prosjekt- og masterstudenter Rom 412 Hovedbygget, Gløshaugen

Registrering

Avmelding

Information Retrieval Course for IVT/IME Students

4th. september

kl: 09.00-11.00

Project- and master students Room 412 Main Building,  Gløshaugen

Registration

Cancelling

Information Retrieval Course for IVT/IME/IøT Students 8. September
09.15-11.00
Project- and master students Room 412 Main Building,  Gløshaugen

Registration

Cancelling

Litteratursøkekurs for IVT og IME-studenter 8. september kl.13.00-15.00 Prosjekt- og masterstudenter Rom 412 Hovedbygget, Gløshaugen

Registrering

Avmelding

Litteratursøkekurs for IVT og IME-studenter

9. september

kl.09.00-11.00

Prosjekt- og masterstudenter Rom 412 Hovedbygget, Gløshaugen

Registrering

Avmelding

Information Retrieval Course for IVT/IME Students 10th September kl: 13.00-15.00 Project- and master students Room 412 Main Building,  Gløshaugen

Registration

Cancelling

Litteratursøkekurs for IVT og IME-studenter

11. september

kl.09.00-11.00

Prosjekt- og masterstudenter Rom 412 Hovedbygget, Gløshaugen

Registrering

Avmelding

 

Lukkede kurs/Closed courses

Kursbeskrivelse/Course description Tid/Time Målgruppe/Target group Sted/Place