Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical Engineering

Kurs for Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk (IME)

Kurs som krever påmelding/Courses that need registration

 

Kursbeskrivelse/Course description Tid/Time Målgruppe/Target group Sted/Place Påmelding/Registration
2-dagers kurs i Informasjonssøking for PhD kandidater 7. og 9. April
kl.08.30-15.30
PhD kandidater Rom 412
Hovedbygget, GLØS

Registrering
Avmelding

     
 

 

 

Lukkede kurs/Closed courses

Kursbeskrivelse/Course description Tid/Time Målgruppe/Target group Sted/Place