Adresser til Universitetsbiblioteket

NTNU Universitetsbiblioteket

 

Telefon:

73 59 51 10

 

Telefaks:

73 59 51 03

 

E-post:

post@ub.ntnu.no

 

Besøksadresse:

Høgskoleringen 1, 7034 Trondheim

 

Postadresse:

Høgskoleringen 1, 7491 Trondheim

 

Faktura-adresse

NTNU felles fakturamottak,   Regnskapstjenesten
Høgskoleringen 1,   7491 Trondheim

  Orgnr. 974 767 880

Bibliotekene

Kontaktinformasjon, åpningstider og adresser finnes under hvert bibliotek

Arkitektur-  og byggbiblioteket

Sentralbygg 1, Gløshaugen

Biblioteket Dragvoll

Bygg 8 - Nivå 5, Dragvoll

Biblioteket Kunstakademiet

Kunstakademiet, Innherredsvn 7A (6.etg)

Marinbiblioteket

Marinteknisk Senter, Tyholt

Biblioteket Valgrinda

SINTEF Teknologi og samfunn, Valgrinda

Dorabiblioteket

Arkivsenteret, Dora

Gunnerusbiblioteket

Kalvskinnet, Kalvskinnsgata 1B

Bibliotek for medisin og helse

Kunnskapssenteret, St. Olav.

Musikkbiblioteket

Olavskvartalet

Realfagbiblioteket

Realfagbygget, Gløshaugen

Teknologibiblioteket

Hovedbygget, Gløshaugen

Biblioteket PLU Moholt

Jonsvannsveien 82, Moholt