Velkommen til

Gunnerusbiblioteket

Gunnerusbiblioteket er Norges eldste vitenskapelige bibliotek. Du finner oss på Kalvskinnet, ved siden av Vitenskapsmuséet. 

 

Utstilling: Krig og motstandskamp i Trondheim 1940-1945

NTNU Gunnerusbiblioteket viser nå en utstilling om krig og motstandskamp i Trondheim i forbindelse med 70-års-markeringen for frigjøringen 8.mai 1945. I utstillingen finnes dokumenter, fotografier, plakater og minner hentet fra arkivene og samlingene. Krigstidsarkivet er en enestående kilde til det som skjedde i Trondheim under krigen, innsamlet mens freden ennå var ny. NTHs motstandskamp illustreres gjennom NTH-arkivalier og fotografier. Dessuten vises Kirkens motstandsarbeid med utgangspunkt i senere biskop Arne Fjellbus arkiv. Det vises nazi-propagandamateriell ved siden av Hjemmefrontens illegale aviser og opprop. Til sammen gir dette et interessant bilde av krigstiden og motstandskampen i Trondheim under siste verdenskrig.
Tidsrom: 8.mai 2015 - 1. september 2015

Brosjyre om utstillingen
 

 


 

 

Våre tjenester

Lesesalsplasser og grupperom

Leseplasser

Lesesalen i 2. etasje har 76 leseplasser og kan benyttes av alle som har behov for en studieplass. Plassen skal ryddes før man forlater den for dagen. I tillegg har vi 5 leseplasser i 1. etasje.

På lesesalen finner du oppslagsverk innen alle fag, samt innbundne årgangene av Stortingsforhandlingene fra 1814 til 2001/2002. Bøker fra lesesalen lånes ikke ut.

Fast lesesalsplass

Alle hovedfag- og mastergrad-studenter ved NTNU, som har betalt semesteravgift, har anledning til å reservere fast plass.

Andre studenter som ønsker fast plass, kan komme i betraktning når det er gode grunner. Faste plasser til denne kategorien tildeles ikke før i siste halvdel av semesteret, når det begynner å bli fullt fra morgenen av. Skriftlig søknad med begrunnelse må leveres.

Grupperom

Det finnes 4 kollokvierom i 2. etg. som kan reserveres av grupper inntil 3 timer per dag. Reservering av grupperommene gjøres via NTNUs Rombestillingstjeneste. Bestillingsfunksjonen er krever brukernavn og passord og er kun tilgjengelig for  NTNUs studenter og ansatte. Ved ledig kapasitet kan også andre bruke grupperommene.

Forskerkontor

Biblioteket har et kontor tilgjengelig i 1. etasje for forskere, som kan reserveres for 1 uke om gangen. Henvend deg i skranken for søknad eller send oss en epost for ytterligere informasjon.

Bestille fra magasin - bøker som må hentes av personalet

Store deler av våre samlinger står i magasin, og hentes ved behov.

Materiale kan bestilles i BIBSYS Ask. Du vil få beskjed om når det du har bestilt kan hentes.

Dersom du trenger materiale raskt, kan du henvende deg i skranken i 1. etasje. Noe ventetid kan forekomme ved direkte henvendelse i skranken.

Bøker og annet materiale vil bli stående til avhenting i skranken i én uke.

GO (Gammel oppstilling)

Finner du bøker som er oppstilt i Gammel oppstilling, er det henting kun en gang per dag. Bestilling av materiale fra GO skal være levert til biblioteket før kl. 13.00. Utlevering skjer etter kl. 14.00.

Noen samlinger har utlånsbegrensninger

Eldre litteratur

Litteratur og annet materiale utgitt mellom 1850 og 1900, kan kun benyttes på lesesaler ved NTNU Universitetsbiblioteket. Litteratur utgitt før 1850 kan bare benyttes på Gunnerusbibliotekets lesesaler.

LibR etc.
Spesielle samlinger merket: LibR, HA, VO, KN, XA, osv., Plv(plansjeverk), Kart, Bibl, P, F, NOS; samt hovedfags- og masteroppgaver, er ikke til hjemlån. Slike dokumenter kan brukes på Gunnerusbibliotekets lesesaler.
Dette gjelder også ringpermer / mapper med løse ark.

Teatermanus

Teatermanus(rollehefter; unntatt fra Trøndelag Teater) er ikke til hjemlån, men kan brukes på lesesaler hos NTNU Universitetsbiblioteket eller andre biblioteks lesesaler.

Småtrykk
Eldre småtrykk under 20 sider (merket med <Korttid>) må i mange tilfeller kun brukes på bibliotekets lesesal (eller kopieres).

Tidsskrifter
Uinnbundne tidsskriftårganger er kun til lesesalsbruk, enkelthefter kan i noen tilfeller lånes på korttidslån

Lærebøker
Lærebøker for grunnskolen og den videregående skole er kun til bruk for primærbrukere ved NTNU (og HiST) og IKKE TIL FJERNLÅN. Lærebøker for motorkjøretøy- og båtfører, jaktprøve etc. lånes ikke ut.

Ordbøker
Ordbøker er KUN TIL LESESALSBRUK ved Gunnerusbiblioteket.

Spør personalet ved tvil.

 

 

Besøksadresse:

Kalvskinnsgt. 1B
Tlf: 73 59 22 05
Fax: 73 59 21 99
Epost: gunnbib@ub.ntnu.no

Åpningstider

Mandag-torsdag: 08.30 - 18.00
Fredag: 08.30 - 17.00
Lørdag: Stengt
Stengt røde dager

Spesialsamlingene 3. et.

Etter avtale
mandag - fredag: 08:30 - 15:30
Kontakt spesialsamlingene:
Telefon: 918 97 859
Fax: 73 59 09 60
Epost: spesialsamlingene@ub.ntnu.no

Postadresse

NTNU UB
Gunnerusbiblioteket
Spesialsamlingene
N-7491 TRONDHEIM

Adresser | Ansatte | Bussruter | Kart

Kart over publikumsarealene:
Arkeologi / lokalhistorie
Studentsalen