Forskningsstøtte

NTNU Universitetsbiblioteket tilbyr en rekke tjenester for å støtte forskningsprosessen og forenkle hverdagen til studenter og ansatte ved NTNU og St.Olavs Hospital. Enkelte av bibliotekets tjenester kan også benyttes av brukere som ikke er tilknyttet universitetet.

 

 

Studenter og ansatte finner praktisk informasjon om bruk av bibliotekets tjenester på Innsida.

Bibliotekets fagansvarlige publiserer også tips og nyheter om fagressurser, litteratursøk og referansehåndtering på bibliotekets fagsider.

 

Finne litteratur og e-ressurser

Biblioteket har store mengder litteratur, både trykte og digitale kopier og tilbyr blant annet tilgang til 16 000 ulike e-tidsskrifter og 950 000 e-bøker, i tillegg til et stort antall bøker og andre dokumenter. 

Søk i bibliotekets katalog Oria

Våre bibliotekarer bistår gjerne med hjelp til litteratursøk i forbindelse med oppstart av forskningsprosjekter eller arbeid med publikasjoner. Kontakt ditt lokale bibliotek for å avtale personlig veiledning.

 

Bruke litteratur og referanser

Biblioteket har et variert kurstilbud og tilbyr studenter og ansatte regelmessige kurs i litteratursøk og bruk av referansehåndteringsverktøy. Kursene kan tilpasses fagområde.

Biblioteket tilbyr også introduksjonskurs og skreddersydde kurs tilpasset ph.d.-kandidaters ønsker og behov innen litteratursøk, referansehåndtering og publisering. I tillegg anbefaler biblioteket PhD on track, et nettbasert kurs for nye ph.d.-kandidater som er utviklet av en rekke fagpersoner fra universitet og høyskoler i Norge og Danmark.

Videre kan vi gi råd og veiledning i spørsmål om opphavsrett ved publisering, og hjelp til forelesere om opphavsrett i undervisningen.

 

Publisere forskning

Skal du publisere en akademisk tekst? NTNU har en egen publiseringspolitikk som gjelder for alle våre forskere. Vi er spesielt opptatt av at våre forskere følger opp NTNUs visjon om åpen publisering (Open Access), og at alt som utgis ved NTNU skal oppføres i vårt eget publiseringsarkiv (NTNU Open).

Forskningsinformasjonssystemet CRIStin er et verktøy for forskere og forskningsmiljøer i Norge for å registrere og profilere publikasjonsdata, prosjekter, enheter og kompetanseprofiler. Systemet brukes også til innrapportering av publikasjonspoeng. Biblioteket er ansvarlig for NTNUs rapportering til Cristin, og forvalter NTNUs publiseringsfond hvor du kan søke om støtte til åpen publisering.

Vi hjelper studenter, ansatte og andre interne brukere med oppgaver knyttet til publisering, og gir tips om hvordan du kan bli mer synlig som forsker. Kontakt ditt lokale bibliotek for å avtale personlig veiledning eller besøk ved ditt institutt/seksjon.

Les mer om publisering for studenter og ansatte ved NTNU.

 

Forskningsformidling

Biblioteket stiller sine lokaler disponible for forskere som ønsker å formidle sin forskning og kunnskap til et bredere publikum. Vi arrangerer jevnlig foredrag, utstillinger og boklanseringer i samarbeid med fagmiljøene. Les mer om arrangement og utstillinger i bibliotekets lokaler. 
 

Kontakt

Ta kontakt med biblioteket

Wed, 22 Mar 2017 09:42:37 +0100