Fagområde:

Samfunnsøkonomi

Ressurser og anbefalinger fra fagansvarlig i Samfunnsøkonomi

Ressurser:

Snarvei til utvalgte ressurser:

Nivå 2-tidsskrifter
Nivå 2-tidsskrifter i samfunnsøkonomi

Åpen publisering/Open Access
Åpen publisering/Open Access innebærer at vitenskapelig publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på web. Forfatter eller opphavsmann beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag.
Open Access/ Åpen publisering ved NTNU

DOAJ - Open Access Journals

DOAJ-tidsskrifter som gir uttelling i tellekantsystemet (Cristin)
Listen er sortert alfabetisk etter fag, og har angivelse av nivå for hver tittel.

VIKO- VEIEN TIL INFORMASJONSKOMPETANSE

Statistikk

Kilder til norsk og utenlandsk statistikk

Statistikk

Kilder til norsk og utenlandsk statistikk

Norsk statistikk

Internasjonal statistikk

Illustrasjonsbilde/FOTOFAGANSVARLIG:

Kari Sandø
Førstebibliotekar/
Cand.polit.

Tlf: (735) 96307
kari.sando@ub.ntnu.no

VIKO
Hjelp til oppgaveskriving
og litteratursøk
Norsk       English

Tilgang hjemmefra

vpn

Oppkobling hjemmefra/ NTNU trådløst

Bruk VPN (Virker ikke for Win8)
Mer info om VPN
Overvåk tidsskrifter ved bruk av RSS feed