Fagområde:

Sosiologi

Ressurser og anbefalinger fra fagansvarlig i Sosiologi

Utvalgte ressurser

Nivå 2-tidsskrifter
Nivå 2-tidsskrifter i sosiologi

Åpen publisering/Open Access
Open Access/ Åpen publisering innebærer at vitenskapelig publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på web. Forfatter eller opphavsmann beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag.
Åpen publisering ved NTNU

DOAJ - Open Access Journals 

DOAJ-tidsskrifter som gir uttelling i tellekantsystemet (Cristin)

Listen er sortert alfabetisk etter fag, og har angivelse av nivå for hver tittel.

 Universitetsbiblioteket i Bergen har laget en film om plagiat og slapp sitering:
Se filmen på Youtube her

Statistikk

Kilder til norsk og utenlandsk statistikk

Statistikk

Kilder til norsk og utenlandsk statistikk

Norsk statistikk

Internasjonal statistikk

Illustrasjonsbilde/FOTOFAGANSVARLIG:

Kari Sandø
Førstebibliotekar/
Cand.polit.

Tlf: (735) 96307
kari.sando@ub.ntnu.no

VIKO
Hjelp til oppgaveskriving
og litteratursøk
Norsk       English

Tilgang hjemmefra

vpn

Oppkobling hjemmefra/ NTNU trådløst

Bruk VPN (Virker ikke for Win8)
Mer info om VPN
Overvåk tidsskrifter ved bruk av RSS feed