Fagområde:

Pedagogikk

Snarvei til utvalgte ressurser:
Idunn.no - Norske artikler i fulltekst
ERIC - referansedatabase for pedagogikk og beslektede fag.
ISI Web of Science - referanse- og siteringsdatabase for samfunnsvitenskaplige fag inkludert psykologi, pedagogikk og tverrfaglige emneområder.
Norart - Norske tidsskriftsartikler, referansebase.

PsycNET - (APA) PsycArticles og PsycINFO: fulltekst og referansebase.
Psychology and Behavior Science Collection

Sociological Abstracts - dekker fagorådet sosiologi 
Scopus - tverrfaglig
Pubmed- medisin

Læreplaner, kunnskapsløftet mm via utdanningdirektoratet

E-bøker og E-tidsskrift:
Biblioteket har mange e-ressurser, både som e-bøker og elektroniske tidsskrift.
E-bøkene kan du søke opp via Bibsys ASk eller via leverandørene.
Hvordan du kan lese en e-bok får du tips til her: Hvordan lese en e-bok.

 

Svenske avhandlinger, Databasen Liberis.

På nettstedet Open Access kan du holde deg oppdatert om åpen publisering.

PhD on TRACK er et nettsted for ph.d. kanidiater.
Nettstedet  tar for seg effektive måter å kartlegge forskningslitteratur, valg av sitering og referansestil, og valg av verktøy for referansehåndtering. Publiseringsprosessen og hvordan du kan søke etter prosjektmidlerer er også nevnt.  Andre tema er bla. evaluering, tellekantsystemet og tidsskriftsrangering. (utarbeidet ved NHH, UIO, UiB, HiB, NB..).

Infojakten er en omarbeidet versjon av VIKO for barn i grunnskolen. Infojakten er et verktøy som kan brukes av lesedyktige elever uavhengig av lærerens datakunnskap og informasjonskompetanse. Modulene er bygd opp etter kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Verktøy til lærere, og lærerstudenter i praksis som hjelp i undervisningen. (utarbeidet ved Høgskolen i Østfold).

 

 


Solvor Solhaug

Illustrasjonsbilde/FOTOFAGANSVARLIG:

Solvor Solhaug
Univ. bibliotekar

Tlf: (735) 50508
Solvor.Solhaug@ub.ntnu.no

VIKO
Hjelp til oppgaveskriving
og litteratursøk
Norsk       English

Tilgang hjemmefra

vpn

Oppkobling hjemmefra/ NTNU trådløst

Bruk VPN (Virker ikke for Win8)
Mer info om VPN
Overvåk tidsskrifter ved bruk av RSS feed