Fagområde:

Marin Teknikk

Ressurser og anbefalinger fra fagansvarlig i Marin Teknikk

Ressurser:

Noen viktige e-bøker:

New to phd?

Snarveier:

 • CRCnetBASE - håndbøker fra forlaget CRC innen blant annet ingeniørfag, miljø, matematikk, statistikk og datasikkerhet.
   
 • Ei Village- Omfatter basene Compendex Inspec og Refrex. Compendex er den mest omfattende database innen teknologiske emner. Inspec er den ledende database innen elektrofagene. Referex gir adgang til aktuelle e-bøker innen fagområdet. Du kan søke i alle databaser samtidig, eller bare en om gangen.
   
 • Web of Science (ISI) - Portal for ISI Web of Science med Science Citation Index Expanded (1945-),Social Sciences Citation Index(1956-) og Arts & Humanities Citation Index (1975-). Også portal for ISI Journal Citation Reports, JCR.
   
 • SCOPUS - er en tverrfaglig database fra Elsevier, som satser spesielt på realfag, teknikk og medisin. Viser også siteringer.
   
 • SpringerLink eContent - søkeportal for bøker og tidsskrifter fra forlaget Springer.
   
 • Marine Technology Abstracts
   
 • IMO International Maritime Organization (Spør oss om passord / brukernavn)
   
 • Sea Web Lloyds's Register of Ships online. (Spør oss om passord / brukernavn)
   
 • DNV Rules & Standards
   
 • OnePetro - OnePetro is an online library of technical literature for the oil and gas exploration and production (E&P) industry. (ISOPE, OTC)
   
 • ASME DIGITAL COLLECTION - American Society of Mechanical Engineers. (OMAE)

 


   KONTAKTPERSON:

   Ann-Johanne Bjørgen
   Bibliotekar

   Tlf: (735) 95724
    ann.bjorgen@ub.ntnu.no

VIKO
Hjelp til oppgaveskriving
og litteratursøk
Norsk       English

Tilgang hjemmefra

vpn

Oppkobling hjemmefra/ NTNU trådløst

Bruk VPN (Virker ikke for Win8)
Mer info om VPN
Overvåk tidsskrifter ved bruk av RSS feed