Fagområde:

Arkeologi og kulturhistorie

Om Gunnerusbiblioteket

Om samlingene: Gunnerusbiblioteket har en stor og spennende bok- og tidsskriftsamling. Samlingen er delt i det som finnes i åpen samling, og det som finnes i lukkede magasiner. Du kan bestille bøker via Bibsys Ask . I den åpne samlingen kan du finne litteraturen selv som er kategorisert etter Dewey system. Mer om Dewey kategorier kan du se her.
Pensumsamling: I pensumsamlingen finner du til enhver tid oppdatert pensum som det undervises i ved arkeologistudiet.

Ressurser og anbefalinger

Snarveier til:

Internasjonale tidskrifter/databaser:

Oppslags verk (Online):

Andre aktuelle lenker:

Nordisk arkeologi på nettet:

  • Hellerprosjektet her
  • Ormen Lange her

Prosjekter ved Gunnerusbiblioteket

Mubil 2011-2012

Digital library video 2011

Digitaliserte manuskripter

E-pensum prosjekt 2010

Alexandra Angeletaki

FAGANSVARLIG:

Arkeolog

Alexandra Angeletaki

Tlf: (735) 92 117
alexandra.angeletaki@ub.ntnu.no

In English

European library (48 European Institutions in one site)

Archaeology blog

Archaeology e-books by Ebrary

VIKO
Hjelp til oppgaveskriving
og litteratursøk
Norsk       English

Tilgang hjemmefra

vpn

Oppkobling hjemmefra/ NTNU trådløst

Bruk VPN (Virker ikke for Win8)
Mer info om VPN
Overvåk tidsskrifter ved bruk av RSS feed