Cristin-logo  Current Research Information SysTem In Norwayforskningsinformasjonssystem for helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren

NTNUs samfunnsoppdrag er blant annet å drive forskning, samt faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne mangfoldige virksomheten dokumenteres i CRIStin, enten det er snakk om artikler i prestisjefylte internasjonale tidsskrifter, kronikker i Adresseavisa eller konserter og utstillinger. Informasjon fra CRIStin blir overført til de ansattes NTNU-nettsider. Alle kan søke i CRIStin.

Forskere som skal registrere sin forskning og formidling, må derimot logge inn og vil finne mye hjelp på Innsidas temasider for forskning, spesielt undertema registrere og publisering.

CRIStin-kontakt

NTNU- og fakultetskontakter
gir hjelp og veiledning