Gunnerusbiblioteket er et av Nordens viktigste kulturhistoriske bibliotek. I magasinene er det store samlinger av norsk, nordisk og europeisk skjønn- og faglitteratur tilbake til 15- og 1600-tallet.

Flere typer eldre litteratur må benyttes i lesesalen for Spesialsamlingene ved Gunnerusbiblioteket. Denne lesesalen finner du i 3. etasje. Dette gjelder bøker utgitt før 1850 og litteraturtyper som privatarkiv, manuskripter, sjeldne bøker, teatermateriale og mye annet. Besøk må avtales på forhånd.

Se også våre låneregler og universitetsbibliotekets spesialsamlinger.

 

Arkeologibøker

Arkeologi og lokalhistorie

Bøker og tidsskrifter innen arkeologi står oppstilt i 1. etasje. I samme etasje finner du også alle norske bygdebøker, og bøker innen lokal- og slektshistorie.

Tidsskrifter kan lånes for 2 uker, unntatt siste årgang, som ikke er til utlån. For resten av litteraturen gjelder 4 ukers lånetid.

 

Lesesal

Litteratur i lesesalen

Lesesalen inneholder en stor samling oppslagslitteratur i historie, rettshistorie, samt ordbøker og biografier. Alle bygdebøker for Trøndelag står samlet i lesesalen.

 

Bokhylle med bøker

Lukkede samlinger

Med lukkede samlinger mener vi samlinger som står oppstilt i magasin, og som du må bestille på forhånd for å kunne lese.

Tidsskrifter, årbøker og bøker i fagene almenn biologi, botanikk og zoologi, samt mye pliktavlevert litteratur står også i magasin. Søk opp det du trenger, og lever bestillingen din enten gjennom Oria, epost, telefon 73 59 22 05 eller spør i skranken.

 

Fri, 03 Mar 2017 14:18:39 +0100

Kontakt

Gunnerusbiblioteket

Kalvskinnsgt. 1B 
Tlf: 73 59 22 05 / 91 89 74 62
Fax: 73 59 21 99
E-post: gunnbib@ub.ntnu.no
Postadresse: Høgskoleringen 1, 7491 Trondheim

Åpningstider

Man-tors: 08:30-18:00 
Fredag: 08:30-17:00
Lørdag: stengt

 

Følg Gunnerusbiblioteket på sosiale medier:

facebook fotoblogg  instagram