PhD BESTILLINGSSKJEMA / ORDER FORM
Dette skjemaet skal IKKE brukes til å bestille komitee eksemplar!
This form is only for the final print of your thesis, NOT committee copies!
 
OBS! Vi opplever for tiden at noen studenter har problemer med å levere doktoravhandlingen sin gjennom skjemaet ved at det ikke dukker opp noen kvitteringsside (og heller ikke sendes til oss). Om du opplever dette må vi be deg først om å prøve igjen, og om det fremdeles ikke fungerer, send oss en e-post med informasjonen i skjemaet og filene dine på trykk@ntnu.no. Vi beklager det inntruffne og arbeider med en løsning.

Attention! We have been made aware of that some students are experiencing problems with this ordering form. If you twice try to send it without receiving a recipt page, please send us an e-mail containing the same information that you filled in the form with and your files to trykk@ntnu.no. We are sorry for the inconvenience and are working to fix it.
 

NTNU-trykk logo
Bestillers navn:
Orderer name:
(Må fylles ut/ Required)
 
E-post:
E-mail:
(Må fylles ut/ Required)
 
Telefon: (Ingen mellomrom!)
Phone: (No spaces!)
(Må fylles ut/ Required)

Intern belastning:
Internal billing:
Belastes k-sted:
Charged k-sted:

(Forutsetning for å bruke intern belastning er at bestillingen er godkjent av budsjettansvarlig for det aktuelle k-stedet).
(Prerequisite for using internal billing is that the order is approved by the budget manager for the specific k-sted).
 
Evnt. prosjektnr. (åtte tall):
(For instituttets regnskap)

Optionally projectnumber (8 digit):
(For the departments own accounting)
Evnt. analysenummer:
(For instituttets regnskap)

Optionally analysisnumber:
(For the departments own accounting)

Ekstern fakturaadresse:
External billing address:
Fakturaadresse:
(Full adresse med kontaktperson)
Billing address:
(Full address and contactperson)

Kandidatens navn:
The candidate's name:
Tittel:
Title:
Undertittel:
Subtitle:

- ISBN nummer -
Før du fortsetter med å fylle ut bestillingen må vi be om at
du går til NTNU sin ISBN-utdeler og henter ut dine ISBN nummer.

Ikke skriv ISBN nummerene i bestillingen, vi henter selv ut dem når vi skal sette opp omsalget og tittel-/kolofonsiden din.

 
- ISBN numbers -
Before you continue your order, we must ask you to get your ISBN numbers by following this link to the NTNU ISBN-provider.

Do not send us the ISBN numbers you recieve, we will extract them ourself when we make your cover and titlepage.

 
 
Vennligst bekreft at du har hentet ut dine ISBN nummer:

Please confirm that you have gotten your ISBN numbers:
           (Må bekreftes/ Required)
     
 
 
Korrektur på omslaget og tittel-/kolofonside blir sendt på e-post til angitt e-postadresse for godkjenning.

A soft proof of your cover and titlepage will be sent to the e-mail specified for approval.
 
Antall kopier:
Total number of copies:
Format: (Alle avhandlinger trykkes i B5 / All theses are printed in B5).
Antall sider tilsammen:
Total number of pages:
 
Fargesider i dokumentet:
(Om ikke annet er oppgitt trykker vi ALLE fargesider i farge)
Colored pages in the thesis:
(Unless otherwise stated, we print ALL color pages in color).
Sidighet:
Simplex/duplex print:
 

OBS! Midtstill sidetallene eller plasser oddetallssidetall på høyre side, partall på venstre side.
Attention! Center page numbers or position odd page numbers (3, 5, 7, etc.) on the right hand side and even page numbers (2, 4, 6, etc.) on the left hand side of the page.
 
Annet:
Other:
 
Standard helinnbinding på alle avhandlinger.
Standard pocketbook binding on all theses.

LEVERINGSTID
Vi beregner 1-2 arbeidsdager for prøvetrykket og ved skriftlig godkjenning av prøvetrykket estimeres 4-5 arbeidsdager for endelig trykk.

DELIVERY TIME
We estimate 1-2 business days for hard proof and upon written approval of the proof it's estimated 4-5 business days for the final printing.
 
Alt ønskes ferdig til:
Final print desired finished to:
Hentes hos NTNU-trykk:
Will you pick it up at NTNU-trykk?:
Ja/Yes
Nei, oppgaven skal sendes/ No, send it
 
Sendes til:
(Navn, full adresse og telefonnummer)
Send to:
(Name, phone and full address)
 

Last opp filen(e) dine (kun .PDF filer):
Upload your file(s) (only .PDF files):

- Navngi filen(e) dine: *dittnavn*_PhD_01, *dittnavn*_PhD_02,etc. ellers kan vi ikke ta ansvaret om feil fil blir trykket eller rekkefølgen blir feil da mange kaller filene sine for det samme (f.eks. PhD.pdf, FINAL.pdf, Ferdig doktor.pdf, trykk.pdf, etc.)
- Name your file(s): *yourname*_PhD_01, *yourname*_PhD_02, etc. If not we can not be held responsible if someone elses file is printed or the order is wrong since too many students name their files the same (ex. master.pdf, FINAL.pdf, finished master.pdf, print.pdf, etc.)
 
Legg ved fil:
Upload file:
Legg ved fil:
Upload file:
Legg ved fil:
Upload file:

 
Opplastningsskjemaet godtar kun filer opp til ca. 80 MB. Større filer enn dette ber vi om at dere sender med en tjeneste som f.eks. www.wetransfer.com og sender filen(e) til trykk@ntnu.no eller kom innom oss med en minnepenn.

Our form only supports filesizes up to around 80 MB. Larger files should be sent either by a service like www.wetransfer.com and send the file(s) to trykk@ntnu.no or come by the printing office with a memory stick.