Åpningstider i desember

23. desember: 08:00-12:00
24. desember: Stengt
25. desember: Stengt
26. desember: Stengt
29. desember: 09:00-15:00
30. desember: 09:00-15:00
31. desember: Stengt
2. januar: 08:00-15:45


Bestill NTNUs julekort   for 2014

NTNU julekort 2014


NTNU-trykk er sentralt plassert på Dragvoll campus i 1. etasje på Dragvoll, bygg 4.

Vi er et høyteknologisk digitaltrykkeri og er et naturlig førstevalg for NTNUs ansatte og studenter ved digitaltrykk, (uavhengig om prisen er over eller under kroner 20.000).

Vi har en moderne maskinpark og vi arbeider fokusert mot å opprettholde den  høye kvaliteten på våre produkter og den gode kundeservicen vi er kjent for. Med over 40 års erfaring med produksjon av blant annet doktoravhandlinger, masteroppgaver og kompendier er vi godt kjent med NTNUs grafiske profil.  Vi produserer produkter for alle enheter ved NTNU, og vi har spesialisert oss på all utforming av materiell for NTNU.

NTNU-trykk kan brukes uten å tenke på rammeavtalene og er ikke i konkurranse med de eksterne trykkeriene. Det vil si at man ikke behøver å utlyse (mini)anbud for å bruke NTNU-trykk.

NTNU-trykk omposterer/belaster alle interne oppdrag direkte. Det gjør at man ikke behøver en e-rekvisisjon før man bestiller (det gjelder kun ved eksterne trykkeritjenester). Alle interne oppdrag er fri for mva.

Alle ferdige produkter hentes to ganger daglig, rundt kl. 08.15 og kl. 12.00, av NTNUs Transport som leverer til alle NTNU avdelinger.

Kom gjerne innom for å bestille, få råd og veiledning. Vi tilbyr det meste
innen grafiske tjenester og har bred kompetanse innen alle grafiske fagfelt.
 
Her er et lite  utdrag fra gjesteboka vår.

 

 

Kontaktinformasjon
NTNU-trykk

Telefon:
735 96653
735 96654

E-post:
trykk@ntnu.no

Postadresse:
NTNU-trykk
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Bygg 4, nivå 3
Edvard Bulls veg 1
7048 Trondheim

Åpningstider
kl. 08.00
15.45 (mandag - fredag).

Sommertid fra 1. mai til 31. august:
08.00
15.00.

Facebook
facebook.com/ntnutrykk

NTNU-trykk

Har sju faste ansatte og tre mediegrafiker-lærlinger.

Er medlem i Opplæringskontoret for teknologifag (OTEK) og ble godkjent som opplæringsbedrift i 1995.