Kontaktinformasjon

Telefon: (+47) 73 59 19 00
Faks: (+47) 73 59 19 01
Epost: postmottak@svt.ntnu.no
Hjemmeside: http://www.ntnu.no/svt

Besøksadresse:
Bygg 1, nivå 4
SVT-fakultetet NTNU Dragvoll
7491 Trondheim

Postadresse:
SVT-fakultetet
7491 Trondheim