Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Forskning

Nattsvermer sett gjennom mikroskop. Foto.
Forskningen ved fakultetet representerer en unik kombinasjon av samfunnsvitenskapelig, humanistisk, teknologisk og naturvitenskapelig forskning, noe som muliggjør et spennende tverrfaglig samarbeid.