Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Forskning

Tematiske satsingsområder 2014–2023

Fagmiljøer ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse er involvert i alle NTNUs fire tematiske satsingsområder:

  • energi
  • havromsvitenskap og -teknologi
  • helse, velferd og teknologi
  • bærekraftig samfunnsutvikling

Fagmiljøer ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse er involvert i alle de fire satsingene, og professor Annik Magerholm Fet ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse leder dessuten satsingen Bærekraftig samfunnsutvikling.

Samfunnsforskere på NTNUs stjernelag

To forskere fra Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse er med i Stjerneprogrammet, NTNUs nye satsing på unge eliteforskere.

Førsteamanuensis Päivi Lujala ved Geografisk institutt forsker på sammenhengen mellom verdifulle naturressurser og konflikt, samt steders sårbarhet for naturkatastrofer og folks syn på klimaforandring og klimapolitikk.

 

 

 

 

 

Professor Terje Andreas Eikemo ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap har de siste årene ledet et stort EU-prosjekt om ulikheter ved europeeres helse. Nå leder han helsemodulen i det som blir Europas største helseundersøkelse. 

Kontaktinformasjon

Telefon: (+47) 73 59 19 00
Faks: (+47) 73 59 19 01
Epost: postmottak@svt.ntnu.no
Hjemmeside: http://www.ntnu.no/svt

Besøksadresse:
Bygg 1, nivå 4
SVT-fakultetet NTNU Dragvoll
7491 Trondheim

Postadresse:
SVT-fakultetet
7491 Trondheim