Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Forskning ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Forskningen ved fakultetet dekker et vidt spekter av temaer og disipliner, og representerer en unik kombinasjon av samfunnsvitenskapelig, humanistisk, teknologisk og naturvitenskapelig forskning. Denne brede akademiske plattformen muliggjør tverrfaglig samarbeid og spennende flerfaglige forskningsområder.
 

Publikasjoner som resultat av forskningsaktiviteter ved SVT:

Van der Meer, A; Svantesson, M.; Van der Weel, R. Longitudinal study of looming in infants with high-density EEG. Developmental Neuroscience 2012;34(6):488-501

Developmental Neuroscience

A rapidly approaching object provides information about the object's approach and how imminent a collision is. Prospective control when responding to a looming virtual object approaching on a direct collision course was studied longitudinally in 10 infants aged 5/6 and 12/13 months. Different characteristics of the looming-related visual evoked potential (VEP) responses from infants' brain electrical recordings (EEG) were explored
.... » Les mer

Les mer om forskning ved Psykologisk institutt
 


Falch, Torberg. Teacher Mobility Responses to Wage Changes: Evidence from a Quasi-natural Experiment. American Economic Review 2011;101(3):460-465

The American Economic Review

This paper utilizes a Norwegian experiment with exogenous wage changes to study teachers' turnover decisions. Within a completely centralized wage setting system, teachers in schools with a high degree of teacher vacancies in the past got a wage premium of about 10 percent during the period 1993-94 to 2002-03. The empirical strategy exploits that several schools switched ... » Les mer

Les mer om forskning ved Institutt for samfunnsøkonomi


Se flere publikasjoner

Strategiske prosjekt innen geografi

Forskningsrådet bevilger midler til fem institusjonsforankrede strategiske prosjekter som en oppfølging av fagevalueringen av geografiforskning i Norge. Tre av disse er ved Geografisk institutt, NTNU.

  • Norwegian Researcher School in Geography
  • National research network on Political ecology and Environmental policy
  • Norwegian Network on Geographies of Mobilities

Se melding på Forskningsrådets sider.

Kontaktinformasjon

Telefon: (+47) 73 59 19 00
Faks: (+47) 73 59 19 01
Epost: postmottak@svt.ntnu.no
Hjemmeside: http://www.ntnu.no/svt

Besøksadresse:
Bygg 1, nivå 4
SVT-fakultetet NTNU Dragvoll
7491 Trondheim<

Postadresse:
SVT-fakultetet
7491 Trondheim