Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

  • Campus Dragvoll. Foto: Lena Knutli/NTNU

Fakultet består av samfunnsvitenskapelige miljøer av høy kvalitet som skal fremme menneskerettigheter, tverrkulturell dialog og gjensidig læring.

Vi legger vekt på kritisk tenkning i nyskapende forsknings- og utdanningsmiljøer. Forskningen skal bidra til å løse de sentrale utfordringene samfunnet står ovenfor globalt og lokalt. Som samfunnsvitenskapelig fakultet legger vi spesielt vekt på å forstå hvordan mennesker, organisasjoner og samfunnsforhold utvikler seg.

Arrangementer