Foto: Kim Ramberghaug

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) skal bidra til den nasjonale og internasjonale kunnskapsutviklingen gjennom å styrke og utvikle den faglige kvaliteten i sin forskning og undervisning.

Vårt utdanningstilbud omfatter et profesjonsstudium i psykologi, sivilingeniørstudiet i industriell økonomi og teknologiledelse, lærerutdanning, flere bachelor-, master- og ph.d.-program, samt etter- og videreutdanning. Studietilbudet ved fakultetet dekker de fleste fagområder innen samfunnsvitenskap og teknologiledelse.

Forskningen ved fakultetet representerer en unik kombinasjon av samfunnsvitenskapelig, humanistisk, teknologisk og naturvitenskapelig forskning, noe som muliggjør et spennende tverrfaglig samarbeid.

SVT-fakultetets blogg. Foto: Lena Knutli

Arrangementer ved fakultetet