Studieavdelingens systemer

Studentweb

Studentenes grensesnitt for å administrere sine studier

Studentweb vil være utilgjengelig i perioden 18.02 - 22.02. Dette på grunn av samkjøring i forbindelse med fusjonen.

Etter dette vil det være en felles innlogging til Studentweb for alle NTNUs studenter. Fram til da er det fire ulike innloggingsalternativer: 

Logg inn på Studentweb - NTNU

Logg inn på Studentweb - studenter tidligere HIST 

Logg inn på Studentweb - studenter tidligere HIG

Logg inn på Studentweb - studenter tidligere Hials

Dersom du opplever problemer med bruk av ny Studentweb vil vi gjerne ha tilbakemelding om dette til studentweb@adm.ntnu.no. Du kan i så fall logge inn i gammel Studentweb inntil videre. 

English version: Student Web

Her kan du:

 • finne betalingsinformasjon for betaling av semesteravgift
 • kontrollere/endre semesteradresse
 • se på, endre, bekrefte din utdanningsplan / semesterregistere deg
 • melde deg til undervisning og eksamen
 • finne resultater av emneopptak
 • angi hvor du vil benytte din stemmerett
 • kontrollere dine eksamensmeldinger
 • finne eksamenslokale for dine eksamener
 • annullere eksamensmeldinger ("trekk")
 • se på dine eksamensresultater
 • bestille karakterutskrift
 • se hva som er rapportert til Statens Lånekasse for Utdanning
 • se hvilke grader du har oppnådd
 • endre PIN-kode
 • akseptere at bildet av deg blir brukt i app for semesterregistrering
 • akseptere at NTNU kan hente inn resultatene dine fra andre norske universiteter og høgskoler

 

Veiledninger:


 

Fri, 05 Feb 2016 09:34:21 +0100

Innlogging

Logg inn med brukernavn og passord. (Hvordan få brukernavn og passord)

Innlogging med pinkode på studentweb

Du må oppgi ditt fødselsnummer (11 siffer) og en egen PIN-kode (4 siffer). PIN-koden skal stå på brevet du som ny student har fått tilsendt.

Har du glemt koden, finner du - etter å ha skrevet inn fødselsnummer - en knapp å trykke på for å få pin-koden tilsendt på e-post (betinger at vi har registrert din e-postadresse).

Sikkerhet

Tjenesten er kryptert. Det vil si at de opplysningene du skriver inn, ikke blir sendt i klartekst, men kodet til en uforståelig tekst som ikke kan leses av andre.

Tekniske problemer?