BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Sykepleie

– Videre studier

Etter fullført og bestått bachelorprogram i sykepleie har du mange muligheter for videre studier.

NTNU og andre universitet og høgskoler tilbyr mange videreutdanninger og masterprogram.

NTNUvidere har mange videreutdanningskurs. Ta kontakt med studiested for informasjon om hvike tilbud som er gjeldende for deg.

 


Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.