PH.D. - FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP

Skjema og maler

Skjema MS Word (.doc) Adobe (.pdf) ODF (.odt)
1. Søknad om opptak doc pdf odt
2. Avtale ved opptak til ph.d.-program NA pdf NA
3. Framdriftsrapport doc pdf odt
4a. Veilederrapport doc pdf odt
4b. Alternativ veilederrapport doc pdf NA
5. Individuelt lesepensum doc pdf odt
6. Søknad om å få avhandling bedømt doc pdf NA
7. Medforfattererklæring doc pdf NA
8. Emne for prøveforelesning NA NA odt
9. Innberetning av sensur etter disputas doc pdf odt
10. Søknad om enkeltemner på ph.d. NA pdf NA
11. Prosjektbeskrivelsen - Mal for utforming doc  pdf NA

Klikk her for engelsk versjon av skjema og maler.