Fakultet for økonomi

Ph.d. i industriell økonomi og teknologiledelse

Studenter i gruppearbeid. Foto.

Om programmet

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse legger stor vekt på å tilby et førsteklasses ph.d.-program som forbereder kandidatene for karrierer innen forskning og undervisning ved ledende utdanningsinstitusjoner og for karrierer som krever høy kompetanse og analytiske evner. 


Opptak

Søknad om opptak til ph.d.-programmet skal utarbeides i samarbeid med tiltenkt veileder. Søkere bes derfor om å ta kontakt med Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.


Studieplan

Studieplanen for hvert ph.d.-program er delt inn i to deler: Den første delen er felles for flere ph.d.-program. Den andre delen er spesifikk for hvert enkelt ph.d.-program.


Veiledning

Hovedveileder skal være ansatt i vitenskapelig stilling ved NTNU, eller i særskilte tilfeller ved en annen institusjon godkjent av fakultetet.

Som doktorgradskandidat har du rett til inntil 70 timer veiledning årlig i 3 år.


Fakta

Gradsnivå: Doktorgrad
Studieprogramkode: PHIOT
Undervisningsform: Heltid

Institutt for industriel økonomi og teknologiledelse
Fakultet for økonomi

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: Løpende

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2017-2018