Studiehåndbok for doktorgrad (ph.d.) 2014-2015

Studiehåndbok
Studiehåndbok 2014-2015 for ph.d.-studiet (pdf)

Du kan også se i eldre studiehåndbøker

Emnebeskrivelser
Emnene offentliggjøres ikke i studiehåndboka, men kunngjøres på NTNUs emnesider