Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Reglement for ph.d./doktorgrad

English:

Tue, 03 Mar 2015 10:54:26 +0100
Reglement - Behandling av personopplysninger i forsknings- og studentprosjekt

Godkjennelse av forsknings- og studentprosjekt

Fra 1. juli 2009 gjelder den nye helseforskningsloven. Dette innebærer at medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger skal forhåndsgodkjennes av Den regionale etiske komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Det samme gjelder forskning som omfatter pilotstudier og utprøvende behandling.
Les mer om godkjennelse av forsknings- og studentprosjekt.

Studiehåndbok (ph.d.)

Fellesgrader og cotutelleavtaler

Felles veiledning og fellesgrader