Ph.d.-muligheter

Er du faglig sterk? Har du motivasjon og lyst til å forske?

Forskerutdanningen (ph.d.) er en ferdig strukturert grad som er normert til tre år. Det er også vanlig med et fjerde år hvor man underviser. For å kunne starte på ph.d.-utdanningen må du ha gjennomført et masterprogram eller tilsvarende.

Utdanningen består av to deler:

  • en opplæringsdel på 30 studiepoeng,
  • en avhandling eller et selvstendig forskningsarbeid.

Fordyp deg i ditt fagfelt

Det er nesten 1000 ph.d.-kandidater fordelt på 42 ph.d.-program ved NTNU, og disse bidrar i stor grad til forskningen som gjøres ved universitet. Denne forskerutdanningen gir grunnlag for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Ph.d.-studiet ved NTNU er internasjonalt rettet, og det er derfor store muligheter til å gjennomføre deler av studiet i utlandet. Viktig er også presentasjon av forskningsresultater på internasjonale konferanser, og publisering i internasjonale tidskrift.

Interessert?

Det er ingen felles søknadsfrister. Dersom du ønsker å starte på en ph.d.-utdanning kan du søke på utlyste stillinger, eller oppsøke fagmiljøet for å komme i kontakt med en veileder. Se en oversikt over ph.d.-programmer, alle fagområder.

Verdien av en doktorgrad

Fantastiske muligheter åpner seg med bokstavene ph.d på visittkortet. «Verdien av å føde ny kunnskap er ubetalelig og ubeskrivelig», sier Asgeir Sørensen.

Marine Cybernetics direktør Asgeir Sørensen og dekanus Ingvald Strømmen har nylig delt noen tanker om verdien av en doktorgrad, og de oppfordrer mastersstudenter til å vurdere en ph.d.-udanning: «En doktorgrad er den høyeste akademiske utdanningen en kan ta. En doktorgrad er en effektiv måte å tilegne seg spisskompetanse på, noe næringslivet etterspør.

» Les kronikken (Vil rydde og gi plass til nye tanker - Aftenposten 04.04.09)


Mariam Kaynia

Mariam Kaynia, en ph.d. student ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, vant i 2007 prisen for årets beste IT-student i Norge. Hennes forskningsinteresser dreier seg om ressursfordeling i trådløse ad hoc-nettverk, kognitiv radio og sensornettverk.


Waclaw Kusnierczyk

Waclaw Kusnierczyk fra Polen har en ph.d. i genontologi fra NTNU. Hans forskning dreier seg om etablering av et felles språk for forskere som arbeider med gener og deres produkter.

Stipend for ph.d. / postdoc

Ph.d.-kandidatenes interesseorganisasjon

Ph.d.-kandidatene har en egen interesseorganisasjon; DION som arbeider med saker av betydning for ph.d.-kandidater.