Doktorgradsutdanning

 

En doktorgrad fra NTNU gir grunnlag for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Emner i doktorgradsstudiet | Doktorgradsprogrammer

Opptak og finansiering | Finn stipendiatstilling | Administrative kontakter

Reglement | Skjemaer | Doktorgradshåndbok (pdf)

 

Studiets oppbygging

Forskerutdanningen er en ferdig strukturert grad som er normert til tre år. Det er også vanlig med et fjerde år hvor man underviser. Utdanningen består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og et selvstendig forskningsarbeid normert til 2,5 år. Forskerutdanningen er organisert i en rekke doktorgradsprogrammer.

 

Søknad

Den som ønsker å ta en forskerutdanning søker på utlyste stipendiatstillinger eller oppsøker fagmiljøet for å komme i kontakt med en veileder. Det er kontinuerlig opptak. For å kunne starte på doktorgradsutdanning må du ha gjennomført et masterprogram eller tilsvarende og ha en finansieringsplan.

 

Internasjonalt

Forskerutdanningen ved NTNU er internasjonalt rettet, og det er muligheter til å gjennomføre deler av studiet i utlandet. Presentasjon av forskningsresultater på internasjonale konferanser og publisering i internasjonale tidskrift vektlegges.

 

Banner med logoene til NTNU, Chalmers, KTH, DTU og Aalto.

 

Doktorgradskurs ved Nordic Five Tech-universiteter

Nordic Five Tech (N5T) er en strategisk allianse som omfatter de fem ledende tekniske universitetene i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Doktorgradsstudenter fra disse universitetene kan uten kostnad delta i doktorgradskurs ved alle de fem universitetene. Velg mellom kursene i denne databasen.

 

Forskerskoler

NTNU er medlem av en rekke nasjonale forskerskoler innenfor ulike fagområder. Når du er tatt opp på et doktorgradsprogram, kan du delta i en forskerskole innenfor ditt fagfelt. Hver skole består av et nettverk av institusjoner som samarbeider om doktorgradsutdanningen.